Yeshe Norbu håller öppet (Covid-19/Corona)

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation och regeringens beslut så ska alla offentliga evenemang begränsas till 50 deltagare.

Yeshe Norbu har en totalkapacitet på 60 deltagare och berörs således inte av restriktionerna. Vi kommer att fortsätta erbjuda våra kurser och events som vanligt.

Om myndigheternas rekommendationer ändras kommer vi att fatta nytt beslut om vår verksamhet

Vår personal följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller sig hemma vid sjukdomssymptom. Vi uppmanar våra besökare att göra detsamma. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Och med det praktiska avklarat:

Några ord om hur vi mentalt kan förhålla oss i dessa oroliga tider

Ofta har vi väldigt liten påverkar på det som händer runt omkring oss. Som människor hatar vi osäkerhet och älskar att känna att vi har kontroll över saker. I verkligheten är det dock ytterst få saker vi faktiskt har kontroll över. Som exempelvis globala virusutbrott eller aktiemarknaden.

Shantideva, en buddhistisk mästare som levde på 700-talet gav följande råd (japp, mentalt och psykologiskt fungerar vi likadant idag som för 1300 år sedan):

  • Om det finns något du kan göra åt en situation bör du göra vad du kan. Oro och rädsla tillför ingenting.
  • Om det inte finns något du kan göra åt en situation så finns det inget orsak till rädsla och oro. De skapar bara lidande för dig själv och andra.

Så hur kan vi då förhålla oss i en global pandemi? Det finns saker vi kan göra, som att följa myndigheternas rekommendationer och nogsamt tvätta våra händer. Men rädsla och oro hjälper ingenting. Den skapar bara onödigt lidande och kan i värsta fall få oss agera irrationellt och förvärra situationen.

Så hur kan vi mentalt förhålla oss? Här är några tips:

  • Var medveten om att rädslan och oron kan vara mer smittsam och farlig än själva viruset.
  • Ha medkänsla med dig själv. Det är helt ok att känna sig orolig. (Det är en del av att vara människa).
  • Ha medkänsla med andra. De agerar också utifrån rädsla och oro.
  • Fokusera på det som du faktiskt kan påverka och kontrollera, istället för att ge energi till oron och rädslan. (Och lämna några rullar toalettpapper på hyllan i affären…)

Den allra viktigaste förberedelsen inför kriser vi någonsin kan göra är mindträning. Om vi har ett otränat sinne så kommer vi lätt att överväldigas av negativa sinnestillstånd som oro, rädsla och ångest när saker inte går som vi tänkt. Ju mer vi kan stärka inre egenskaper som fokus, mental balans, medkänsla och en förmåga att se saker klart, desto bättre rustade står vi i kristider.

När krisen väl är ett faktum så testas vårt lugn, vår medkänsla, vårt fokus. Och förhoppningsvis har vi förberett oss väl genom att träna just dessa förmågor.

Och just därför kommer Yeshe Norbu att hålla öppet så mycket och så länge det bara går.

Välkomna!