Venerable Michael får stanna hos oss i Sverige! Glada nyheter mötte oss i veckan när Migrationsverket beviljade vår ansökan om att låta venerable Michael stanna i Sverige och fortsätta vara vår eminenta lärare!