Några av deltagarna i bokcirkeln som hölls i april / maj 2019 om Dalai Lamas bok ”Beyond Religion – Ethics for a Whole World” gillade att läsa och diskutera boken, men kände sig också starkt motiverade att aktivt engagera sig för att främja och genomföra några av bokens rekommendationer. I augusti började en liten grupp personer arbeta. Fler människor anslöt sig gradvis till gruppen som antog namnet Universal Ethics in Action
(UEIA). En av de första aktiviteter som genomfördes var att främja medvetenhet om universell etik.

Vi håller på att översätta Dalai Lamas bok samt ”16 Guidelines for Life”, som är en kompletterande läsning, till svenska. För den yngre generationen översätter vi också ”A call for Revolution – A Vision for the Future”, av Dalai Lama och Sofia Stril Rever, till svenska för att se till att meddelandena finns tillgängliga på svenska.

UEIA främjar också interreligös interaktion och samarbete och deltar i en grupp som arbetar med att formulera ett gemensamt uttalande och handlingsprogram om ”Vatten och tro” underlättat av Stockholms internationella vatteninstitut.

Det finns mycket arbete som ska göras, så om du är intresserad av att delta i någon av de spännande aktiviteterna, vänligen meddela Zarina eller någon annan medlem av UEIA-gruppen.