Yeshin Norbu
Policyer

 

Här har vi samlat policyer som kan vara av intresse för våra besökare och medlemmar.

Etisk policy

Lärare och anställda på Yeshin Norbu Meditationscenter följer FPMT:s etiska policy FPMTs etiska policy

Dataskyddspolicy

Länk till vår Data protection policy.

Säljpolicy policy

Länk till vår säljpolicy.

Policy om du missar kurstillfällen

Länk till vår policy för om du missar kurstillfällen.

Policy rörande Shugden (Dogyal)

Shugden (Dogyal) är en utövning som Dalai Lama avråder ifrån, men som förekommer inom exempelvis organisationen NKT. Dessa som arbetar eller undervisar på FPMT-center utövar inte Shugden. 

Elever som regelbundet besöker FPMT-center bör inte heller utöva Shugden.
Lärare och personal på FPMT-center bör inte delta i undervisning med lärare som är kända Shugden-utövare.

Läs gärna FPMT’s Collection of Advice Regarding Shugden (Dogyal).

X
X
X
X