SEE Learning

Yeshin Norbu driver Arvsfondsprojekt

I april 2021 fick vi det efterlängtade beskedet att Yeshin Norbus ansökan till Allmänna Arvsfonden blivit godkänd. Det är föreningens medlemmar Karin, Per, Maria och Marianne som drivit arbetet med ansökan sedan hösten 2019. Barn från förskoleklass till årskurs 6 kommer att få prova en ny metod – SEE Learning. SEE står för socialt, emotionellt och etiskt lärande. Syftet är att främja psykisk hälsa, minska stress och stärka omsorgen om sig själv, om varandra och om världen. Projektet löper under 3 år med början augusti 2021 och genomförs som ett samarbete mellan Yeshin Norbu, Allmänna Arvsfonden, SEE Learning Sverige och Emory University.

“Psykbryt” är Arvsfondens satsning för att bryta trenden av psykisk ohälsa hos barn och unga

Arvsfonden vill satsa på projekt som bryter trenden genom engagemanget “Psykbryt”. Vi är glada att få projektstöd år 2021-2024.

“Att verka för den psykiska hälsan och motverka ohälsa beskrivs av många som den största utmaningen samhället står inför. Arvsfonden vill bidra genom att stötta och berätta om nyskapande projekt för barn och unga. Vi är övertygade om vikten av delaktighet för att lyckas och därför ska barn och unga vara delaktiga i projekten.”

 

SEE Learning står för Socialt, Emotionellt och Etiskt lärande

SEE Learning är ett strukturerat utbildningsverktyg som genom praktiska övningar lär barnen att bättre ta hand om sig själva och andra, hantera känslor, tankar och stress. Metoden har utvecklats av forskare inom psykologi, neurovetenskap, utbildning, trauma, mindfulness och medkänsla under 20 års tid och lanserades 2019. Den är sekulär, dvs har inga religiösa kopplingar, den är utvecklad för att fungera i alla kulturella miljöer, den är forskningsbaserad och bygger på grundläggande mänskliga värderingar samt sunt förnuft. Den har i dagsläget nått 30 länder och 50.000 utbildare. Bakom metoden står Emory University i USA.

 

Speciellt utvecklad för skolvärlden

Metoden är speciellt utvecklad för att användas i skolan. Materialet är därför anpassat efter de olika åldersgrupperna. Genom att skapa en trygg och inkluderande klassrumsmiljö med minskad stress, kan fokus hamna på inlärning med förbättrade studieresultat. Utbildningsmaterialet är uppdelat på 8 kapitel, med övningar som är enkla att följa. Tidsåtgång är ca 40-60 min / vecka. De skolor som deltar i projektet har tillgång till en mindfulnesslärare som fungerar som stöd för klassläraren och introducerar övningarna, vecka för vecka.

 

En gemensam värdegrund

SEE Learning är globalt inriktad. Målet är att inkludera alla grupper i samhället och världen, genom att bland annat skapa en gemensam värdegrund tillsammans. Individens välmående är centralt, men lika viktigt är medkänsla för andra människor. Metoden är baserad på universella värden såsom vänlighet och medkänsla, sunt förnuft och forskning och kan därför användas i alla länder och kulturer.

 

Följ projektet

Varmt välkommen att följa projektet och läsa mer på medkänslaiskolan.se. Där kan du också registrera dig för vårt nyhetsbrev.