Hösten 2021 initierade en projektgrupp från Yeshin Norbu ett projekt i svenska skolor med syfte att främja psykisk hälsa, minska stress och stärka omsorgen om sig själv, om varandra och om världen. 

SEE Learning (socialt, emotionellt och etiskt lärande) är ett strukturerat utbildningsverktyg framtaget av Emory University för att användas i skolan. Metoden har utvecklats under 20 års tid och har i dagsläget nått 59 länder, 250.000 utbildare och 7 miljoner elever. Inom SEE Learning arbetar man med korta praktiska övningar som bidrar till att skapa en trygg och inkluderande klassrumsmiljö. Hittills har 34 skolklasser i 10 skolor i Stockholm, Malmö, Uppsala, Varberg, Enköping och Åre provat SEE Learning. De yngsta barnen går i förskoleklass och de äldsta i årskurs 6. Projektet finansieras av Arvsfonden och genomförs av den ideella föreningen Yeshin Norbu i samverkan med SEE Learning Sverige.

Nu närmar vi oss slutet på detta pilotprojekt och vi vill dela våra erfarenheter. Dels har det producerats en kortare och längre film som dokumenterat arbetet. Länk till den kortare finner ni här: https://youtu.be/moUt8CYIQgM

Vi organiserar också en presentationsdag den 15 Maj som ni är varmt välkommen till. För mer information om denna samt anmälan kan göras på projektets hemsida: medkanslaiskolan.se.