Policy om du missar kurstillfällen

  • Vår policy uppmuntrar studenter att närvara vid de kurstillfällen de är anmälda till. Vi erbjuder dock viss flexibilitet vid oväntade omständigheter.
  • Vi erbjuder ingen återbetalning vid missade kurstillfällen. Återbetalning sker endast om Yeshin Norbu ställer in kurstillfällen, se vår försäljningspolicy.
    Om du missar ett eller flera kurstillfällen kan du själv gå igenom kursmaterialet som finns tillgängligt på Learndash.
    Om du påbörjar en kurs och inte kan slutföra den har du möjlighet att gå resterande kurstillfällen vid nästa kurs, inom ett års tid.
  • Om ett kurstillfälle är inställt (exempelvis p.g.a. att läraren är sjuk) kommer du att kontaktas via telefon eller e-post med information om datum för nytt kurstillfälle.