Lär dig grunderna i meditation

Mindfulness och compassion – retreat

Mindfulness | Selflessness | Compassion

Tänk dig att stänga av alla dina digitala enheter. Tänk dig att dra dig tillbaka från det stressiga vardagslivet och spendera i tystnad för att odla större fokus, avslappning och mental klarhet.

Att spendera tid i retreat gör det möjligt för oss att fördjupa vår meditationspraktik och lära känna oss själva på en djupare nivå. Det är ett sätt att ladda våra mentala batterier och förbereda oss för att bättre möta den överstimulerade, stressiga och galna värld som vi alla försöker navigera.

Vi erbjuder retreater som sträcker sig från ett par timmar upp till en vecka, baserat på våra MSC Meditation-programmet, 16 Guidelines, Cultivating Emotional Balance och Mindful Self-Compassion.

Kommande Mindfulness och compassion retreat

september

Inga händelser

october

Inga händelser

november

Inga händelser

december

Inga händelser

january

Inga händelser

february

Inga händelser

march

Inga händelser

april

Inga händelser

may

Inga händelser

june

Inga händelser

july

Inga händelser

august

Inga händelser

X
X
X
X
X