Yeshin Norbu
mindfulness och compassion lärare

Det här är våra lärare och kursledare den här terminen inom Mindfulness och compassion

Jens Näsström

Jens Näsström

 

Psykolog Jens Näsström har ett livslångt personligt intresse för meditation och har professionellt introducerat företag till mindfulness sedan 2005. Hans viktigaste lärare är Rob Preece, som har uppmuntrat Jens att undervisa meditation på Yeshin Norbu.

 

Paula Chichester

Paula Chichester

Paula Chichester är känd för sin vänliga, mjuka och erfarenhetsbaserade undervisningsstil som utvecklats från fyra decennier av utforskande av buddhism, yoga och chi gong. Hennes förmåga att förmedla essensen av dessa discipliner på ett lättillgängligt sätt är inspirerad av Lama Thubten Yeshe och Kyabje Zopa Rinpoche. Efter flera år i meditationsretreat är hon nu dedikerad att dela sina insikter och erfarenheter för att bidra till en värld av balans, medkänsla, visdom och glädje.

www.braveview.org

 

Per Bertilsson

Per Bertilsson

Per har haft en lång internationell karriär som arbetar för FN-organ och andra internationella organisationer i utvecklingsfrågor med fokus på miljö- och naturresurshantering och social utveckling. Han har bott och arbetat i många länder i Asien, Afrika och Latinamerika i nära 30 år. Parallellt med sin yrkeskarriär har Per varit student i buddhism och buddhistisk historia och konst. Han har ett särskilt intresse för den historiska utvecklingen av buddhismen. Per är engagerad i att främja sekulär etik som en viktig parameter för hur vi ska möta utmaningarna i dagens samhälle. 

Per leder våra bokcirklar och är ordförande för den ideella föreningen Yeshin Norbu. 

Zarina Osmonalieva

Zarina Osmonalieva

Zarina är Yeshin Norbus Spiritual Program Coordinator. Hon är certifierad Cultivating Emotional Balance-tränare och Iyengar Yoga-lärare. Zarina är buddhistisk utövare sedan 2008 och har lett kurser på Yeshin Norbu sedan 2018. Hon har en doktorsexamen i industriell ekonomi och organisation, och vill ägna sitt liv åt att studera buddhistisk filosofi och psykologi.