Lamrim: den stegvisa vägen till upplysning

De stegvisa lärorna, också kända som lam-rim, tillhandahåller en struktur inom vilken alla Buddhas sutraläror får plats, från start till slut. Lam-rim visar tydligt hur alla läror hör ihop och är menad som en personlig instruktion för vår egna spirituella utveckling.

Kursen Lamrin: den stegvisa vägen till upplysning är för dem som har studerat Discovering Buddshism eller andra program inom tibetansk Buddhism och som vill göra en genomgång av lam-rim och fokusera på meditation och reflektion.

Den första timmen består av en föreläsning, följt av diskussion och avslutningsvis minst en halvtimmes meditation tillsammans över ett specifikt ämne inom lam-rim.

Kursens struktur baseras på häftet “Kopan Monastery lam-rim outline” som sammansatts av Venerable Karin Valham. Det finns tillgängligt i vår bokshop.

Texten är indelad i förberedande övningar och övningar av de s.k. small, medium och great scope av lam-rim. Övningarna inom varje scope är vidare indelade i flera ämnen som ska studeras och mediteras över. Eftersom en djupgående förståelse av alla ämnen inom de tre scopen är väsentlig för spirituell framgång, kommer Venerable Michael också att använda andra källor för lam-rimläror för att komplettera detta häfte.

Det kommer troligtvis att ta ett och ett halvt till två år att gå igenom hela texten. Under våren 2021 kommer vi ha tid för två 7-veckorskurser, innehållande följande ämnen:

 

Small scope Modul 1: 7 veckor (med start den 9:e mars 2021)

 • Förberedande övningar
  • Visualisering av Guru Shakyamuni Buddha
  • Sinne utan början
  • Hängivenhet till guru
 • Perfekt mänsklig återfödelse
 • De åtta världsliga angelägenheterna

 

Small scope Modul 2: 7 veckor (med start den 4:e maj 2021)

 • Obeständighet och död
 • Dödsprocessen
 • Lidande i lägre existenstillstånd

 

De återstående ämnena kommer att studeras hösten 2021 och under år 2022.

Small scope Modul 3: 6 veckor (hösten 2021)

 • Tillflykt till Buddha, Dharma och Sangha
 • Karma, lagen om orsak och verkan

 

Medium scope

 • De fyra ädla sanningarna
 • Sanningen om lidandet
 • Den verkliga orsaken till lidande
 • Tolv länkar av samberoende uppkomst

 

Great scope

 • Jämnmod
 • Att generera Bodhicitta: det fullständigt öppna hjärtat
 • De sex perfektionerna
 • Samatha: stillhetsmeditation
 • Tomhet

  Upcoming events related to Lamrim course

  maj

  07maj18:0020:00Lamrim - the graduated path to enlightenment: Spring 2024The course for those who have studied Discovering Buddhism or other programs within Tibetan Buddhism and want to delve deeper, reflect, and meditate on Lamrim subjects.

  14maj18:0020:00Lamrim - the graduated path to enlightenment: Spring 2024The course for those who have studied Discovering Buddhism or other programs within Tibetan Buddhism and want to delve deeper, reflect, and meditate on Lamrim subjects.

  21maj18:0020:00Lamrim - the graduated path to enlightenment: Spring 2024The course for those who have studied Discovering Buddhism or other programs within Tibetan Buddhism and want to delve deeper, reflect, and meditate on Lamrim subjects.

  28maj18:0020:00Lamrim - the graduated path to enlightenment: Spring 2024The course for those who have studied Discovering Buddhism or other programs within Tibetan Buddhism and want to delve deeper, reflect, and meditate on Lamrim subjects.

  juni

  04jun18:0020:00Lamrim - the graduated path to enlightenment: Spring 2024The course for those who have studied Discovering Buddhism or other programs within Tibetan Buddhism and want to delve deeper, reflect, and meditate on Lamrim subjects.

  11jun18:0020:00Lamrim - the graduated path to enlightenment: Spring 2024The course for those who have studied Discovering Buddhism or other programs within Tibetan Buddhism and want to delve deeper, reflect, and meditate on Lamrim subjects.

  Juli

  Inga händelser

  Augusti

  Inga händelser

  september

  Inga händelser

  Oktober

  Inga händelser

  November

  Inga händelser

  December

  Inga händelser

  januari

  Inga händelser

  Februari

  Inga händelser

  Mars

  Inga händelser

  april

  Inga händelser