Foundations of mindfulness

Känner du dig ibland stressad, överväldigad och orolig? Skulle du vilja bli mer avslappnad, fokuserad, lugn och medveten om dina egna tankar och känslor? Forskning har visat att mindfulnessmeditation kan stärka viktiga funktioner i vår hjärna och ge oss viktig “mental grundkondis”.

Mindfulness är grunden för all träning av hjärnan och sinnet. Det är bara om vi har ett avslappnat, fokuserat och klart sinne som vi kan utveckla andra positiva egenskaper. 

I dessa tider av nästan oändliga distraktioner, stress och splittrad uppmärksamhet är mindfulness också mer än någonsin grunden för mentalt välbefinnande. Foundations of mindfulness är vår mest populära kurs av goda skäl.

Kursen är en del av MSC-meditationsprogrammet där MSC står för Mindfulness, Selflessness och Compassion. Mindfulness utgör grunden för att utveckla de andra mentala egenskaperna som lärs ut i MSC, i modulerna för selflessness och medkänsla.

Foundations of Mindfulness består av åtta tillfällen. Kursen är utformad för att ge en tydlig ram för att träna upp medvetenhet, med övningar för att skapa mentalt lugn, stabilitet och klarhet. I buddhismen kallas detta ofta shamatha-meditation.

I de första tre sessionerna använder vi andningen som meditationsobjekt för att odla dessa egenskaper. I de kommande fyra sessionerna använder vi själva medvetandet och medvetenheten som meditationsobjekt. I den sista sessionen tittar vi på hur vi kan integrera mindfulness i vardagen. 

Varje kurstillfälle innehåller en presentation, olika guidade övningar och gruppdiskussioner. Deltagarna förväntas göra de olika övningarna och meditationerna minst tre gånger mellan varje kurstillfälle. Temat för var och en av de åtta sessionerna är:

Session 1: Avslappning
Session 2: Fokus
Session 3: Klarhet
Session 4: Observera tankar
Session 5: Vila i stillhet
Session 6: Stillness in Motion
Session 7: Öppen medvetenhet
Session 8: Mindfulness i vardagen

Vad kommer kursen att ge mig?

  • Förmågan att närma dig alla situationer i livet med ett mer avslappnat, fokuserat, balanserat och klart sinne.
  • En större grad av medvetenhet och förståelse för dina egna känslor, reaktioner och tankar.
  • Mindre reaktivitet, förmågan att agera klokt istället för att bara reagera.
  • En ökad känsla av lätthet och välbefinnande.
  • Färre distraktioner och förmågan att inte så lätt fastna i multitasking och splittrad uppmärksamhet.
  • Grunden för mer omsorg om dig själv och självmedkänsla.
  • Grunden för mer omsorg, omtanke och medkänsla mot andra.

Rekommenderad läsning

The Attention Revolution av Alan Wallace

Kommentarer från tidigare deltagare 

Det är en riktigt bra kurs för att få grundkunskaper i meditation. Kursen startar från grunden och utvecklas allt eftersom. Jag gillade verkligen kursen.

Praktisk information och hur du registrerar dig

Information om kursdatum, språk, sista anmälningsdag, samt om kursen även ges online, hittar du i respektive event. Det är också där du registrerar dig på kursen genom att köpa en biljett.

Kommande kurstillfällen för Foundations of Mindfulness

Oktober

Inga händelser

November

Inga händelser

December

Inga händelser

januari

Inga händelser

Februari

Inga händelser