Yin yoga with mental strategies: 8 week course or drop-in

31aug17:4519:15Yin yoga with mental strategies: 8 week course or drop-inYin yoga is a slow type of yoga that incorporates principles of traditional Chinese medicine with asanas (positions) that you rest in for a long time. This course combines classical yin yoga with the development of mental strategies (beneficial attitudes) from the Buddhist tradition. These are presence, acceptance, kindness, patience, non-judgment, joy and the ability to let go.

Tid

(Måndag) 17:45 - 19:15(GMT+02:00)

Plats

Yeshin Norbu

Roslagsgatan 62

Information om evenemang

 

For English please see below

 

I yin yogan arbetar vi med bindväven eller med fascian, det nätverk utan början eller slut som omsluter i princip allt i kroppen från muskler och skelett, till organ och celler. För att komma åt bindväven behöver vi stanna länge i varje position, 3-5 minuter. På så sätt mjukar vi upp bindväven och blir rörliga och flexibla. 

Man kan också säga att vi genom yin yogan genomför en slags akupunktur på oss själva, genom att fokusera på de spänningar och de motstånd som dyker upp i kroppen, andas in i dessa och släppa taget.

Vi lär oss att möta det som händer under yogan med de olika mentala strategierna (som exempelvis acceptans eller vänlighet). Det kan vara i mötet med ett fysiskt motstånd i kroppen, med tankar som far iväg någon annanstans, med utmaningen i att stanna i en position så länge som 3 minuter. Hur kan jag möta allt detta på ett varmt, öppet och tillåtande sätt?

Vad kommer kursen att ge mig?

Genom att medvetet arbeta på detta sätt i ett yin yoga-pass skapar du förutsättningar för att börja agera på liknande sätt även utanför yogasalen. Nya nervbanor skapas i hjärnan, nya möjligheter öppnar sig i livet.

Yin är motsatsen till yang, yang driver utveckling och vill framåt, större, bättre, längre, starkare. Yin yogan hjälper dig att öppna upp, slappna av, släppa taget och komma till ro. 

Det finns ingen strävan, ingen perfekt ställning, inget mål. Bara du och din kropp precis där ni är just nu. Det är bara att stanna kvar och andas.

Kommentarer från tidigare deltagare 

Yin yoga med mentala strategier gav mig många nya insikter och en avslappning jag inte känt på länge. Läraren leder och instruerar på ett behagligt och tillåtande sätt. Kursen gav mig verkligen mersmak!

Praktisk information och hur du registrerar dig

Kursdatum: 31 aug-2 nov (Kurstillfällen:  31 aug, 7 sep, 14 sep, 21 sep, 28 sep, 12 okt, 19 okt, 2 nov) Obs! Ej 5 okt, ej 26 okt. 
Veckodag: Måndagar
Tid: 17:45-19:15
Språk: Svenska eller engelska beroende på deltagarna
Plats: På centret och online via Zoom. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Biljettpris: Minsta donation 1250 kr (hela kursen), 190 kr (drop-in 1 gång).
Sista anmälningsdag: Samma dag, 5 minuter innan 17:45
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan. 

 

——————ENGLISH——————

In yin yoga we work with the connective tissue (fascian), the network without beginning or end that basically encompasses everything in the body from muscles and skeleton, to organs and cells. To affect the connective tissue, we have to stay long in each position, 3-5 minutes. In this way we soften the connective tissue and become more flexible and nimble.

You can also say that through the yin yoga we do a kind of acupuncture on ourselves, by focusing on the tensions and the resistances that emerge in the body, breathing into and releasing them.

We learn to face what happens during yoga with the various mental strategies (such as acceptance or kindness). It can be in the encounter with a physical resistance in the body, with thoughts that are far away, with challenges in staying in a position for as long as 3 minutes. How can I meet all this in a warm, open and allowing way?

What will I take away into my daily life?

By consciously working this way in the yoga session, you create the conditions for starting to act in a similar way outside the yoga room. New nerve pathways are created in the brain, new possibilities open up in life.

Yin is the opposite of yang, yang drives development and wants to move forward towards bigger, better, longer, stronger. The Yin yoga will help you open up, let go and relax.

There is nothing to achieve, no perfect position, no goal. Just you and your body where you are right now. You just stay still and breathe.

Comments from previous participants

Yin Yoga with mental strategies gave me many new insights and a relaxation I haven’t known for a long time. The teacher guides and instructs in a pleasant and permissive way. The course really gave me an appetite for more!

 

Practical information and how to register

Course dates:  31 Aug-2 Nov (Sessions: 31 Aug, 7 Sep, 14 Sep, 21 Sep, 28 Sep, 12 Oct, 19 Oct, 2 Nov) Note! Not 5 Oct, not 26 Oct.
Weekday: Mondays
Time: 17:45-19:15
Language: Swedish or English depending on the participants
Location: At the centre and online via Zoom. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: Minimum donation 1250 SEK (full course), 190 SEK (drop-in 1 session).
Last day of registration: The same day, 5 minutes before 17:45
Registration/Buy ticket: You register by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Mer

Biljetter

“Minimum donation” covers the costs of having the centre open and running our program. In addition to the minimum donation, if you wish to support the centre or other participants who cannot afford paying, you can donate a larger amount. It is a great opportunity to practice generosity and benefit others. Click on PRICE to choose a drop-in or full course donation. We offer a 20 percent discount on the “minimum donation” to retired, unemployed, and students. To use this discount, please add the course to the cart, click on Checkout, and in the box “Coupon code” type in “discount20” . When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!

Talare på detta event

 • Kristina Spegel

  Kristina Spegel

  Yoga Teacher

  Kristina Spegel is a licenced psychologist, yin yoga and meditation teacher with her own training since 15 years. She is also certified in CBMT/Corporate Based Mindfulness Training and holds lectures and trainings around Sweden with a focus on meditation training and the mental strategies of presence, kindness, patience, non-judgment and joy. Some of Kristina’s teachers are: Magdalena Mecweld, Kent Nyström, Jon Kabat Zinn, Stephan Pende, Glenn Svensson, Roshi Joan Hallifax.

  På Yeshin Norbu leder Kristina Yin yoga med mentala strategier.

  URL http://www.kristinaspegel.se

  Yoga Teacher