The meaning of life - from a Buddhist perspective: One day course

27feb10:0017:00The meaning of life - from a Buddhist perspective: One day courseAt certain points in our lives we may find ourselves asking questions such as, why am I here and what is the purpose of my life? Is everything predetermined or can I change the direction of my life? Is there an end to our problems and can we be truly happy? In this one day course Venerable Michael will give an introduction to the Four Noble Truths, the first teaching the Buddha gave after reaching enlightenment.

Tid

(Lördag) 10:00 - 17:00(GMT+01:00)

Plats

Yeshin Norbu

Roslagsgatan 62

Information om evenemang

For English please see below

Vid vissa tidpunkter i livet kan vi komma att ställa frågor som: Varför är jag här och vad är syftet med mitt liv? Är allt förutbestämt eller kan jag ändra inriktning i livet? Finns det ett slut på alla problem och kan vi uppleva varaktig lycka?

 

För över 2500 år sedan var det just dessa frågor som fick prins Siddhartha att lämna sitt stora palats och söka syftet och den verkliga meningen med livet. I sin strävan att avsluta lidande och hitta varaktig lycka upptäckte prins Siddhartha vad lidande verkligen betyder och hur man kan övervinna det. Efter att ha tillbringat många år med att söka kunskap och meditera nådde han det slutliga målet – upplysning – och blev känd som Buddha.

 

Det var först när Buddha ombads att dela sin visdom som han gav sin första undervisning, som är välbevarad och känd som De fyra ädla sanningarna. Han ville inte att hans anhängare skulle acceptera det han lärde ut enbart av tro, utan han uppmuntrade dem att undersöka och upptäcka sanningarna själva. Än idag är det en viktig princip i buddhistisk undervisning – att var och en själv ska analysera och reflektera över den.

 

I den här endagskursen ger Venerable Michael en introduktion till de fyra ädla sanningarna, vi kommer att meditera tillsammans och det kommer att finnas tid för frågor och diskussion.

Läs mer om våra buddhistiska kurser 

Praktisk information och hur du registrerar dig

Kursdatum: 27 feb
Veckodag: Lördag
Tid: 10:00-17:00
Språk: Engelska
Plats: På centret (7 platser, först till kvarn!*) och online via Zoom. *Om du vill delta på plats måste du ange det i fältet ”Additional information” i kassan/Checkout när du köper din biljett*. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Biljettpris: Minsta donation 525 kr
Sista anmälningsdag: 24 feb
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig på kursen genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan.

——————ENGLISH——————

At certain points in our lives we may find ourselves asking questions such as, why am I here and what is the purpose of my life? Is everything predetermined or can I change the direction of my life? Is there an end to our problems and can we be truly happy?

 

Over 2,500 years ago, these very same questions prompted prince Siddhartha to leave his grand palace to seek the purpose and true meaning of life. In his quest to end misery and find lasting happiness, prince Siddhartha discovered what suffering truly means and how to overcome it. After spending many years seeking knowledge and meditating, he reached the final goal of enlightenment and became renowned as The Buddha.

 

It was only when Buddha Shakyamuni was requested to share his wisdom that he gave his first teaching, well preserved and known as the Four Noble Truths. He didn’t want his followers to accept what he taught merely out of faith, but rather encouraged them to investigate and discover these truths for themselves. To this day the Buddha’s teaching is kept alive in the spirit of sound reasoning and personal investigation.

 

In this one day course Venerable Michael will give an introduction to the Four Noble Truths, we will meditate together and there will be time for questions and discussion.

Read more about our Buddhist courses

Practical information and how to register

Course dates: 27 feb
Weekday: Saturday
Time: 10:00-17:00
Language: English
Location: At the centre (7 places; first come, first served!*) and online via Zoom. *If you want to participate at the centre you need to inform us about that in the field ”Additional information” in the checkout when buying your ticket*. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: 525 SEK
Last day of registration: 24 feb
Registration/Buy ticket: You register for the course by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Mer

Biljetter

“Minimum donation” covers the costs of having the centre open and running our program. In addition to the minimum donation, if you wish to support the centre or other participants who cannot afford paying, you can donate a larger amount. It is a great opportunity to practice generosity and benefit others. We offer a 20 percent discount on the “minimum donation” to retired, unemployed, and students. To use this discount, please add the course to the cart, click on Checkout, and in the box “Coupon code” type in “discount20” . When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!

Talare på detta event

  • Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael was born in London in 1966 to a Greek father and a Belgian mother. He was raised in Kopan Monastery in Nepal and has been a monk in the Tibetan Buddhist tradition since the age of 7. At age 13, he entered the Sera Jey Monastic University in South India where he spent the next 18 years studying Buddhist Philosophy. Since 1996, Ven Michael Yeshe has been invited to Buddhist centres in America, Singapore, Malaysia and Holland as a translator and teacher. For 11 years he was residing at the Tara Institute in Melbourne where he served as translator for Venerable Geshe Doga.

    Venerable Michael is a resident teacher at Yeshin Norbu since autumn 2020 and leads our Buddhist courses and retreats.