february, 2021

20feb(feb 20)09:0021(feb 21)17:00Mindful Self-Compassion - Core Skills Training with Camilla Sköld: Weekend courseThis two-day workshop is an introduction to Mindful Self-Compassion (MSC), an empirically supported training program based on the clinical perspective of Chris Germer and the pioneering research of Kristin Neff.

Time

20 (Saturday) 09:00 - 21 (Sunday) 17:00

Location

Yeshin Norbu

Roslagsgatan 62

more

Event Details

For English please see below

Mindful Self-Compassion (MSC) kombinerar kunskaper i mindfulness och sj√§lvmedk√§nsla f√∂r att f√∂rb√§ttra f√∂rm√•gan till emotionellt v√§lbefinnande. Mindfulness utg√∂r det f√∂rsta steget ‚Äď att v√§nda sig med k√§rleksfull medvetenhet mot sv√•ra upplevelser (k√§nslor, f√∂rnimmelser, tankar). D√§refter kommer sj√§lvmedk√§nsla – att ge oss sj√§lva k√§rleksfull medveten n√§rvaro. Tillsammans utg√∂r mindfulness och sj√§lvmedk√§nsla ett tillst√•nd av varm n√§rvaro under sv√•ra stunder i v√•ra liv.

De flesta av oss känner medkänsla när en nära vän kämpar. Hur skulle det vara att få ta emot samma omsorg från dig själv när du behövde det som mest? Allt som behövs är ett skifte i din uppmärksamhet Рatt erkänna att du som människa också är en värdig mottagare av medkänsla. Självmedkänsla lär man sig delvis genom att komma i kontakt med sin medfödda medkänsla, och den i sin tur utvidgar förmågan att vara medkännande med andra.

Forskning visar att självmedkänsla är starkt förknippad med känslomässigt välbefinnande, bättre förmåga att hantera livets utmaningar, lägre nivåer av ångest och depression, hälsosamma vanor som kost och motion och mer tillfredsställande personliga relationer. Det är en inre styrka som gör att vi kan vara mer fullt ut mänskliga Рatt erkänna våra brister, lära av dem och göra nödvändiga förändringar med en attityd av vänlighet och självrespekt.

√Ąr den h√§r kursen f√∂r dig?
Lyckligtvis kan vem som helst lära sig självmedkänsla.

Kursens avsikt
Efter att ha deltagit i kursen kommer du att kunna:
‚ÄĘ √Ėva sj√§lvmedk√§nsla i vardagen
‚ÄĘ F√∂rst√• vetenskapen om sj√§lvmedk√§nsla
‚ÄĘ Motivera dig med v√§nlighet snarare √§n kritik
‚ÄĘ L√§ttare hantera sv√•ra k√§nslor
‚ÄĘ Hantera ‚ÄĚcaregiver fatigue‚ÄĚ
‚ÄĘ Ut√∂va konsten att njuta och sj√§lvuppskattning
‚ÄĘ L√§ra ut enkla sj√§lvmedk√§nnande √∂vningar till klienter

Kursen består av samtal, meditationer, erfarenhetsövningar och gruppdiskussioner. Deltagarna kommer att utöva självmedkänsla och lära sig metoder som väcker självmedkänsla i det dagliga livet.

I kursmaterialet ingår: Guidade meditationer (ljudfiler) och en övningsmanual

Lärare
Camilla Sköld, Med Dr i neurovetenskap, Leg Sjukgymn med grundläggande utbildning i kognitiv relationell psykoterapi. Hon är en internationellt certifierad lärarutbildare i Mindfulness-baserad stressreduktion, MBSR och certifierad lärare i MSC-programmet. Hon har grundat Center for Mindfulness Sweden, CfMS och startade den första akademiska kursen i mindfulness-baserad stresshantering vid Karolinska Institutet 2007.

Rekommenderad läsning
Mindful self-compassion ‚Äď s√• bygger du inre styrka och h√•llbarhet med sj√§lvmedk√§nsla, av Kristin Neff och Christopher Germer

PRAKTISK INFORMATION OCH HUR DU REGISTRERAR DIG

Kursdatum: 20-21 februari
Veckodag: Lördag-söndag
Tid: 09:00-17:00
Språk: Svenska eller engelska beroende på deltagarna
Plats: På centret och online via Zoom. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Biljettpris: 2500 kr. OBS! Denna kurs ingår inte i Mental Gym Card.
Sista anmälningsdag: 24 jan, därefter i mån av plats.
Anm√§lan/k√∂pa biljett: Du registrerar dig genom att k√∂pa en biljett h√§r p√• webbsidan, se ‚ÄúTickets‚ÄĚ nedan.

——————ENGLISH——————

Mindful Self-Compassion (MSC) combines the skills of mindfulness and self-compassion to enhance our capacity for emotional wellbeing. Mindfulness is the first step‚ÄĒturning with loving awareness toward difficult experience (emotions, sensations, thoughts). Self-compassion comes next‚ÄĒbringing loving awareness to ourselves. Together, mindfulness and self-compassion comprise a state of warm, connected presence during difficult moments in our lives.

Most of us feel compassion when a close friend is struggling. What would it be like to receive the same caring attention from yourself when you needed it the most? All that‚Äôs required is a shift in attention‚ÄĒrecognizing that as a human being, you, too, are a worthy recipient of compassion. Self-compassion is learned, in part, by connecting with our innate compassion and it further expands our capacity to be compassionate with others.

Burgeoning research shows that self-compassion is strongly associated with emotional wellbeing, coping with life challenges, lower levels of anxiety and depression, healthy habits such as diet and exercise, and more satisfying personal relationships. It is an inner strength that enables us to be more fully human‚ÄĒto acknowledge our shortcomings, learn from them, and make necessary changes with an attitude of kindness and self-respect.

Is this course for you?
Fortunately, self-compassion can be learned by anyone.

Couse intention
After participating in this workshop, you will be able to:
‚ÄĘ Practice self-compassion in daily life
‚ÄĘ Understand the science of self-compassion
‚ÄĘ Motivate yourself with kindness rather than criticism
‚ÄĘ Handle difficult emotions with greater ease
‚ÄĘ Manage caregiver fatigue
‚ÄĘ Practice the art of savouring and self-appreciation
‚ÄĘ Teach simple self-compassion exercises to clients

Program activities include talks, meditation, experiential exercises, and group discussion. Participants will directly experience self-compassion and learn practices that evoke self-compassion in daily life.

Course material included: Audio guided meditations & a practice manual

Instructor
Camilla Sköld, PhD is a registered physiotherapist with a basic training in cognitive relational psychotherapy who is an international certified teacher trainer in Mindfulness based Stress Reduction, MBSR. She has been teaching the MSC program in Stockholm since 2014. She is the founder of Center for Mindfulness Sweden and she initiated the first academic course in Mindfulness-based approach at the medical university, Karolinska Institutet, KI in 2007. She gained her undergraduate and doctoral at KI in Stockholm. Her doctoral degree is in neuroscience.

Recommended reading
The Mindful Self-compassion Workbook ‚Äď A proven way to accept yourself, build inner strength and thrive, by Kristin Neff, PhD, and Christopher Germer, PhD

PRACTICAL INFORMATION AND HOW TO REGISTER

Course dates: 20-21 February
Weekday: Saturday-Sunday
Time: 09:00-17:00
Language: Swedish or English depending on the participants
Location: At the centre and online via Zoom. When you have purchased a ticket, you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: Minimum donation 2500 SEK. Please note that this course is not included in the Mental Gym Card.
Last day of registration: 24 Jan, after that subject to availability
Registration/Buy ticket: You register by purchasing a ticket here on the website, see ‚ÄúTickets‚ÄĚ below.

Ticket Section Title

‚ÄúMinimum donation‚ÄĚ covers the costs of having the centre open and running our program. In addition to the minimum donation, if you wish to support the centre or other participants who cannot afford paying, you can donate a larger amount. It is a great opportunity to practice generosity and benefit others. We offer a 20 percent discount on the ‚Äúminimum donation‚ÄĚ to retired, unemployed, and students. To use this discount, please add the course to the cart, click on Checkout, and in the box ‚ÄúCoupon code‚ÄĚ type in ‚Äúdiscount20‚ÄĚ . When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven‚Äôt received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders‚Äô list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Price Minimum Price is 2,500.00kr kr

How many tickets? -1 +

Total Price 2,500.00kr

Inquire before buy

Speakers for this event

  • Camilla Sk√∂ld

    Camilla Sköld

    Camilla Sköld, med Dr i neurovetenskap och leg Sjukgymnast, har grundläggande psykoterapeututbildning med relationell inriktning, är grundare av Center for Mindfulness Sweden, CFMSweden. Hon har lärarcertifiering i Mindfulness Baserad Stress Reduktion, MBSR och är en bland knappt ett 50-tal i världen med certifiering i att utbilda MBSR-lärare med utbildning från Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School i USA. Camilla är också utbildad i Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, Mindful Self-Compassion, MSC, Interpersonal Mindfulness Program, IMP och är certifierad lärare i Samayoga enligt Yoga Alliance. Hon ger certifierande lärarutbildning i MBSR på CFMSweden sedan 2008 och har undervisat internationellt på CFM i USA mellan 2011-2013. Hon är initiativtagare till och kursansvarig för Mindfulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet, som sedan 2007 erbjuds inom ramen för alla grundutbildnings-programmen. Detta var den första kursen i mindfulnessbaserad metodik vid en medicinsk fakultet i Sverige. Hon har också undervisat i mindfulness som en integrerad del av grundläggande psykoterapeut-utbildning först via Kognitiva Relationella Institutet och vidare på Ersta Sköndal Högskola mellan 2008-2019. Camilla har engagerat sig i Centrum för Social Hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet som arbetar för att skapa forskning, utbildning och spridning av medkänsla och altruism i samhället. Hon har utövat mindfulness och meditation sedan 1999.

X
X
X
X
X