Mind and its potential: One Day Retreat

11mar10:0017:00Mind and its potential: One Day RetreatA day of focused meditation practices from the Discovering Buddhism module Mind and its potential. Open to everyone!

Tid

(Lördag) 10:00 - 17:00(GMT+01:00)

Information om evenemang

For English please see below

Under denna retreat kommer vi att integrera meditationsövningar för att odla ett lugnt och fokuserat sinne med de analytiska meditationerna från Discovering Buddhism-modulen Sinnet och dess potential. 

För deltagare i kursen Discovering Buddhism är retreaten en möjlighet att både repetera  och fördjupa de metoder som behandlats under kursen. För andra deltagare är retreaten en möjlighet att få en praktisk och upplevelsebaserad introduktion till dessa metoder.

Undersök betydelsen av ”sinnet” enligt buddhismen, dess natur och funktion och hur det avgör vår upplevelse av lycka och lidande. Utforska skillnaden mellan sinnet och hjärnan, hur sinnet skapar våra upplevelser och konsekvenserna av att ha ett sinne som inte har någon början eller slut. Lär dig metoder för att omvandla icke-konstruktiva tankar och attityder och utveckla ett mer positivt och lyckligare sinne.

Titta djupt in i ditt eget sinne för att upptäcka dess natur, dess funktioner och dess djupaste potential. Var beredd att undersöka de speciella tankesätt som skapas av din kultur och samhälle, utbildning, religiös bakgrund och miljö och den uppfostran du har haft i din familj. 

Läs mer om programmet Discovering Buddhism

Praktisk information och hur du registrerar dig

Kursdatum: 11 mars
Veckodag: Lördag
Tid: 10:00-17:00
Språk: Engelska
Plats: På centret och online via Zoom. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Biljettpris: Minsta donation 400 kr.
Sista anmälningsdag: 6 mars
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig genom att köpa en biljett här på hemsidan, se ”Tickets” nedan. 

——————ENGLISH——————

During this retreat we will integrate meditation practices to cultivate a calm and focused mind with the analytical meditations from the Discovering Buddhism module Mind and its Potential. 

For participants of the Discovering Buddhism course this provides an opportunity to both review and deepen the practices covered in the module. For other participants it provides an opportunity to have a very practical and experiential overview of and introduction to these practices.

Examine the meaning of “mind” according to Buddhism, its nature and function, and how it determines our experience of happiness and suffering. Explore the differentiation between mind and brain, how mind is the creator of our experiences, and the implications of possessing a mind that has no beginning and no end. Learn methods to transform destructive thoughts and attitudes and develop a more positive and joyous mind.

Be prepared to look deeply into your own mind to discover its nature, its functions and the profound depth of its potential. Be prepared to look into the particular mind-set generated by your culture and society, education, religious background and environment, and the upbringing you have had within your family.

Read more about the Discovering Buddhism program

Practical information and how to register

Course dates: 11 March
Weekday: Lördag
Time: 10:00-17:00
Language: English
Location: At the centre and online via Zoom. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: Minimum donation 400 SEK
Last day of registration: 6 March
Registration/Buy ticket: You register by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Mer

Biljetter

We offer a 20 percent discount on the “minimum donation” to retired, unemployed, and students. To use this discount, please add the course to the cart, click on Checkout, and in the box “Coupon code” type in “discount20” . When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!

Talare på detta event

  • Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael was born in London in 1966 to a Greek father and a Belgian mother. He was raised in Kopan Monastery in Nepal and has been a monk in the Tibetan Buddhist tradition since the age of 7. At age 13, he entered the Sera Jey Monastic University in South India where he spent the next 18 years studying Buddhist Philosophy. Since 1996, Ven Michael Yeshe has been invited to Buddhist centres in America, Singapore, Malaysia and Holland as a translator and teacher. For 11 years he was residing at the Tara Institute in Melbourne where he served as translator for Venerable Geshe Doga.

    Venerable Michael is a resident teacher at Yeshin Norbu since autumn 2020 and leads our Buddhist courses and retreats.