Medlemsmöte - Members' meeting

02feb18:0020:00Medlemsmöte - Members' meetingSyftet med våra medlemsmöten är att gynna förutsättningarna för medlemsengagemang i Yeshin Norbu ideell förening och öka kommunikationen mellan medlemmar, styrelse och anställda. Det är alltså inte ett beslutsfattande möte, som årsmötet, utan ett tillfälle att träffas för att få och ge input och inspireras att engagera sig i Yeshin Norbu.

Tid

(Tisdag) 18:00 - 20:00(GMT+01:00)

Plats

Yeshin Norbu

Roslagsgatan 62

Information om evenemang

For English please see below

Välkommen på medlemsmöte! Inte medlem? Klicka här för att ta reda på hur du blir medlem.

Styrelsens ordförande är ordförande för medlemsmötena och så många som möjligt av styrelsens medlemmar och anställda deltar. Våren 2021 hålls medlemsmöten tisdagen den 2 februari och måndagen den 12 april.

Agendan ser ut så här:
1) Inledning 
2) Meditation och tillflykt
3) Styrelseordförande: Nuläge på centret inklusive styrkor, utmaningar, behov
4) Center manager: Möjligheter för medlemmar att bidra i verksamheten
5) Synpunkter och idéer från medlemmar
6) Breakout-grupper med diskussioner utifrån punkt 3-5.
7) Gemensam diskussion utifrån breakout-grupperna: Hur tas action points vidare och av vem.
8) Fika
9) Sammanfattning och tillägnan
10) Nästa möte

Praktisk information och hur du registrerar dig

Datum: 2 februari
Veckodag: Tisdag
Tid: 18:00-20:00
Språk: Svenska eller engelska beroende på deltagarna
Plats: På centret (7 platser, först till kvarn!*) och online via Zoom. *Om du vill delta på plats måste du ange det i fältet ”Additional information” i kassan/Checkout när du köper din biljett*. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Biljettpris: Frivillig donation
Sista anmälningsdag: 26 jan
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan. 

——————ENGLISH——————

The purpose of our member meetings is to promote the conditions for member engagement in Yeshin Norbu non-profit association and increase communication between members, board and employees. This is not a governing meeting, like the annual general meeting, but rather an opportunity to meet, give and receive input and be inspired to engage in Yeshin Norbu.

Welcome to the member’s meeting! Not a member? Click here to find out how to become a member.

The chairman of the board is the chairman of the member meetings and as many of the board members and employees as possible participate. In the spring of 2021, member meetings will be held on Tuesday 2 February and Monday 12 April.

The agenda looks like this:

1) Introduction: The purpose of member meetings and the association’s statutes.
2) Meditation and refuge
3) Chairman of the Board: Current situation at the centre, including strengths, challenges, needs
4) Centre manager: Opportunities for members to contribute
5) Comments and ideas from members
6) Breakout groups with discussions based on points 3-5.
7) Joint discussion based on the breakout groups: How action points are taken forward and by whom.
8) Fika
9) Summary and dedication
10) Next meeting

Practical information and how to register

Date: 2 February
Weekday: Tuesday
Time: 18:00-20:00
Language: Swedish or English depending on the participants
Location: At the centre (7 places; first come, first served!*) and online via Zoom. *If you want to participate at the centre you need to inform us about that in the field ”Additional information” in the checkout when buying your ticket*. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: Voluntary donation
Last day of registration: 26 January
Registration/Buy ticket: You register by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Mer

Biljetter

This is a free event with the possibility to donate. Type “0” or a donation amount in "Price" box, add your donation amount and proceed to checkout. We thank you so much for your generosity. When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!