march, 2021

09mar18:0020:00Event OverLamrim: the graduated path to enlightenment Module 1A new course for those who have studied Discovering Buddhism or other programs within Tibetan Buddhism and want to delve deeper, reflect, and meditate on lamrim subjects

Time

(Tuesday) 18:00 - 20:00

Location

Yeshin Norbu

Roslagsgatan 62

Event Details

For English please see below

De stegvisa lÀrorna, ocksÄ kÀnda som lam-rim, tillhandahÄller en struktur inom vilken alla Buddhas sutralÀror fÄr plats, frÄn start till slut. Lam-rim visar tydligt hur alla lÀror hör ihop och Àr menad som en personlig instruktion för vÄr egna spirituella utveckling. 

Kursen Lamrin: den stegvisa vÀgen till upplysning Àr för dem som har studerat Discovering Buddshism eller andra program inom tibetansk Buddhism och som vill göra en genomgÄng av lam-rim och fokusera pÄ meditation och reflektion. 

Den första timmen bestÄr av en förelÀsning, följt av diskussion och avslutningsvis minst en halvtimmes meditation tillsammans över ett specifikt Àmne inom lam-rim. 

Kursens struktur baseras pĂ„ hĂ€ftet “Kopan Monastery lam-rim outline” som sammansatts av Venerable Karin Valham. Det finns tillgĂ€ngligt i vĂ„r bokshop. 

Texten Ă€r indelad i förberedande övningar och övningar av de s.k. small, medium och great scope av lam-rim. Övningarna inom varje scope Ă€r vidare indelade i flera Ă€mnen som ska studeras och mediteras över. Eftersom en djupgĂ„ende förstĂ„else av alla Ă€mnen inom de tre scopen Ă€r vĂ€sentlig för spirituell framgĂ„ng, kommer Venerable Michael ocksĂ„ att anvĂ€nda andra kĂ€llor för lam-rimlĂ€ror för att komplettera detta hĂ€fte. 

Det kommer troligtvis att ta ett och ett halvt till tvÄ Är att gÄ igenom hela texten. Under vÄren 2021 kommer vi ha tid för tvÄ 7-veckorskurser, innehÄllande följande Àmnen:

Small scope Modul 1: 7 veckor (med start den 9:e mars 2021)

 • Förberedande övningar
  • Visualisering av Guru Shakyamuni Buddha
  • Sinne utan början
  • HĂ€ngivenhet till guru
 • Perfekt mĂ€nsklig Ă„terfödelse
 • De Ă„tta vĂ€rldsliga angelĂ€genheterna

Small scope Modul 2: 7 veckor (med start den 4:e maj 2021)

 • ObestĂ€ndighet och död
 • Dödsprocessen
 • Lidande i lĂ€gre existenstillstĂ„nd

De ÄterstÄende Àmnena kommer att studeras hösten 2021 och under Är 2022. 

Small scope Modul 3: 6 veckor (hösten 2021)

 • Tillflykt till Buddha, Dharma och Sangha
 • Karma, lagen om orsak och verkan

Medium scope

 • De fyra Ă€dla sanningarna
 • Sanningen om lidandet
 • Den verkliga orsaken till lidande
 • Tolv lĂ€nkar av samberoende uppkomst

Great scope

 • JĂ€mnmod
 • Att generera Bodhicitta: det fullstĂ€ndigt öppna hjĂ€rtat
 • De sex perfektionerna
 • Samatha: stillhetsmeditation
 • Tomhet

LÀs mer om vÄra buddhistiska kurser 

Praktisk information och hur du registrerar dig

Kursdatum: 9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars, 13 april, 20 april, 27 april (OBS ingen lektion den 6 april pga pÄsklov). 
Veckodag: Tisdag
Tid: 18:00-20:00
SprÄk: Engelska
Plats: Endast online platser kvar. NÀr du köpt biljett fÄr du ett mail med lÀnken till Zoom-mötet.
Biljettpris: Minsta donation 910 kr
Sista anmÀlningsdag: 1 mars
AnmĂ€lan/köpa biljett: Du registrerar dig pĂ„ kursen genom att köpa en biljett hĂ€r pĂ„ webbsidan, se “Tickets” nedan.

——————ENGLISH——————

The graded stage teachings, also known as the lam-rim, provide a structure into which we can fit all of Buddha’s sutra teachings, from start to finish. The lam-rim clearly shows how all the teachings fit together and is intended as a personal instruction for our own spiritual development.

Lamrim: the graduated path to enlightenment course is for those who have studied Discovering Buddhism or other study programs within Tibetan Buddhism and would like to do a review of lam-rim and focus on meditation and reflection.

There will be teachings during the first hour, followed by some time for discussion, and at least half an hour for doing meditation practice together on the specific lam-rim topic.

The course structure will be based on the booklet “Kopan Monastery lam-rim outline” compiled by Venerable Karin Valham. They are available in our book shop.

The text is divided into preliminary practices and the training of the small, medium and great scopes of the lam-rim. The specific training of each scope is further divided into various topics which are to be studied and meditated on. As an in-depth understanding on each of the topics of the three scopes is essential for one’s spiritual progress, Venerable Michael will also be using other sources of lam-rim teachings to compliment the simple outline and meditations of this booklet.

It will probably take a year and a half or two years to go through the whole text. During spring 2021 we will have time for two 7 week courses, covering the following topics:

Small scope Module 1: 7 weeks (starting on March 9, 2021)

 • Preliminary practices
  • Visualization of Guru Shakyamuni Buddha
 • Beginningless mind
 • Guru devotion
 • Perfect human rebirth
 • The eight worldly concerns

Small scope Module 2: 7 weeks (starting on May 4, 2021)

 • Impermanence and death
 • The death process
 • Suffering in the lower realms of existence

The remaining topics will be studied in autumn 2021 and in 2022:

Small scope Module 3: 6 weeks (autumn 2021)

 • Refuge in Buddha, Dharma and Sangha
 • Karma, the law of cause and effect

Medium scope

 • The four noble truths
 • True suffering
 • True cause of suffering
 • Twelve branches of dependent arising

Great scope

 • Equanimity
 • Generating Bodhicitta; the totally open heart
 • The six perfections
 • Samatha: Calm abiding meditation
 • Emptiness

Read more about our Buddhist courses

Practical information and how to register

Course dates: 9 March, 16 March, 23 March, 30 March, 13 April, 20 April, 27 April (Note! No class on 6 April (Easter break)).
Weekday: Tuesday
Time: 18:00-20:00
Language: English
Location: Only online places are left. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: 910 SEK
Last day of registration: 1 March
Registration/Buy ticket: You register for the course by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

more

Ticket Section Title

“Minimum donation” covers the costs of having the centre open and running our program. In addition to the minimum donation, if you wish to support the centre or other participants who cannot afford paying, you can donate a larger amount. It is a great opportunity to practice generosity and benefit others. We offer a 20 percent discount on the “minimum donation” to retired, unemployed, and students. To use this discount, please add the course to the cart, click on Checkout, and in the box “Coupon code” type in “discount20” . When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Tickets are not available for sale any more for this event!

X
X
X
X