Kum nye yoga: Weekend retreat

25sep(sep 25)18:3027(sep 27)16:00Kum nye yoga: Weekend retreatOBS! SLUTSÅLT PÅ PLATS, MEN PLATS FINNS OM DU VILL DELTA ONLINE. Kum Nye is a system of movements, breathing exercises, and sitting meditations, that provides stress reduction, transforms negative patterns of bodily posture as well as of our emotional life, and can be seen both as spiritual discipline in itself and as preparation for meditation and other spiritual practices.

Tid

25 (Fredag) 18:30 - 27 (Söndag) 16:00(GMT+02:00)

Plats

Yeshin Norbu

Roslagsgatan 62

Information om evenemang

For English please see below

OBS! SLUTSÅLT PÅ PLATS, MEN PLATS FINNS OM DU VILL DELTA ONLINE. Kum Nye kallas yoga men liknar inte det vi vanligtvis förknippar med yoga. Alla kan delta och man behöver inte alls vara tränad för att få ut något av praktiken. Rörelserna rör sig mellan mjuka, lugna och mycket dynamiska, och det handlar inte om att göra dem “rätt”. 

Genom rörelserna löses spänningar upp och ett inre helande startar. När vi går djupare rör vi oss mot stillhet, meditation och kontakt med vår inre kunskap.

Den här formen av Kum Nye är utformad av den tibetanske laman Tarthang Tulku. När han började undervisa i väst insåg han att de meditationer han lärde ut inte hade den effekt de var tänkta att ha. Studenter han mötte hade behov av att först vara mer närvarande i sina kroppar och känslor. 

Praktiken leder till ökad öppenhet, stillhet, balans, och en känsla av att vara mer närvarande och levande. Vi rör oss och fokuserar på de känslor och förnimmelser vi känner i kroppen. Genom detta sker förändringar av sig självt. De delar som varit avstängda väcks upp, och de områden som varit överaktiva, oftast vårt huvud och tankar, lugnas ner och balans skapas. Vi arbetar med andningen, och andas på ett speciellt Kum Nye-sätt som energisätter hela vårt system. 

Vill du veta mer om Kum Nye?

Vad kommer retreatet att ge mig?

 • Retreatet innehåller mycket praktik, så du får tillfälle att verkligen erfara vad Kum Nye har för effekt.
 • Du kommer även att få ta del av teori som bidrar till förståelse för metoden. 
 • Du får med dig verktyg du kan använda i ditt vardagliga liv och lär dig övningar du kan fortsätta att praktisera hemma. 
 • Vi kommer också att träna på sättet vi andas på och få erfara hur andningen påverkar vårt upplevda tillstånd.

Praktisk information och hur du registrerar dig

Kursdatum: 25-27 sep
Veckodag: Fredag-Söndag
Tid: Fredag 18:30-21:00, Lördag 10:00-16:00, Söndag 10:00-16:00
Språk: Svenska eller engelska beroende på deltagarna
Plats: På centret och online via Zoom. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Biljettpris: Minsta donation 900 kr (hela helgen), 675 kr (fredag och lördag), 150 kr (bara fredag). Att delta i introduktionen på fredagen är ett krav för att delta under resten av helgen.
Sista anmälningsdag: 22 sep
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan.

——————ENGLISH——————

PLEASE NOTE! WE’RE SOLD OUT AT THE CENTRE, BUT YOU ARE WELCOME TO JOIN ONLINE. Kum Nye is called yoga but is not similar to what we usually associate with yoga. Everyone can participate and you do not need to be trained at all to get something out of practice. The movements move between soft, calm and very dynamic, and it’s not about doing them ”right”.

The movements dissolve the muscular and mental tension, and an inner healing takes place. As we go deeper, we move towards stillness, meditation and contact with our inner knowledge.

This form of Kum Nye is designed by the Tibetan Laman Tarthang Tulku. When he began teaching in the West, he realized that the meditations he was teaching did not have the effect they were supposed to have. The students he met needed to first be more present in their bodies and feelings.

The practice leads to increased openness, tranquility, balance, and a sense of being more present and alive. We move and focus on the emotions and sensations in the body. Through this, changes happen  by themselves. We create balance by awakening the areas that have been inactive or dull and calming down overactive areas, such as our heads and thoughts. We work with breathing, and apply special Kum Nye breathing techniques that energizes our entire system.

Want to know more about Kum Nye?  

What will I take away into my daily life?

 • The retreat contains a lot of practice, so you have the opportunity to really experience the effects of Kum Nye.
 • You will also learn about the theory behind the method.
 • You will acquire tools which you can use in your everyday life and learn exercises you can continue to practice at home.
 • You will also try the Kum Nye breathing technique and experience how breathing affects your physical and mental well-being.

Practical information and how to register

Course dates: 25-27 sep
Weekday: Friday-Sunday
Time: Friday 18:30-21:00, Saturday 10:00-16:00, Sunday 10:00-16:00
Language: Swedish or English depending on the participants
Location: At the centre and online via Zoom. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: Minimum donation 900 SEK (full weekend), 675 SEK (Friday and Saturday), 150 SEK (Friday only). Participating in the introduction on the Friday is a requirement to participate during the rest of the weekend.
Last day of registration: 22 sep
Registration/Buy ticket: You register by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Mer

Biljetter

“Minimum donation” covers the costs of having the centre open and running our program. In addition to the minimum donation, if you wish to support the centre or other participants who cannot afford paying, you can donate a larger amount. It is a great opportunity to practice generosity and benefit others. Click on PRICE to choose of the three options: Friday public talk: 150 sek. Single day (Sat or Sun): 525 sek. All three days (Fri-Sun): 900 sek. We offer a 20 percent discount on the “minimum donation” to retired, unemployed, and students. To use this discount, please add the course to the cart, click on Checkout, and in the box “Coupon code” type in “discount20” . When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!

Talare på detta event

 • Stig Albansson

  Stig Albansson

  Stig came in contact with Kum Nye Yoga during a course/retreat at Nyingma Institute in Berkeley, California 1996/97. Since 1998 he has led courses and retreats mainly in the Gothenburg area, and periodically also online. For the past five years, Stig studied with Arnaud Maitland, in Kum Nye Teacher Trainings level 1-4.

  Stig teaches our weekend retreat in Kum Nye Yoga 25-27 Sep.

  URL https://soulbeing.se/