may, 2021

14may(may 14)19:0016(may 16)16:00Kum nye Tibetan yoga: Weekend retreatKum Nye is a body and mind discipline consisting of movements, breathing exercises, and sitting meditations, that provides stress reduction, transforms negative patterns, and can be seen both as a spiritual discipline in itself and as a preparation for meditation and other spiritual practices.

Time

14 (Friday) 19:00 - 16 (Sunday) 16:00

Location

Yeshin Norbu

Roslagsgatan 62

more

Event Details

For English please see below

Helgen blir en fortsÀttning pÄ retreaten i höstas, men det gÄr fint att vara med Àven utan tidigare erfarenhet. Tema för helgen Àr: Avslappning i meditativ medvetenhet.

Kum Nye kallas yoga men liknar inte det vi vanligtvis förknippar med yoga. Alla kan delta och man behöver inte vara trĂ€nad för att fĂ„ ut nĂ„got av praktiken. Rörelserna rör sig mellan mjuka, lugna och mycket dynamiska, och det handlar inte om att göra dem “rĂ€tt”, utan att bli mer medveten om kĂ€nslor och förnimmelser i kroppen. Genom rörelserna löses spĂ€nningar upp och ett inre helande startar. NĂ€r vi gĂ„r djupare rör vi oss mot stillhet, meditation och kontakt med vĂ„r inre kunskap.

Den hÀr formen av Kum Nye Àr utformad av den tibetanske laman Tarthang Tulku. NÀr han började undervisa i vÀst insÄg han att de meditationer han lÀrde ut inte hade den effekt de var tÀnkta att ha. Studenter han mötte hade behov av att först vara mer nÀrvarande i sina kroppar och kÀnslor.

Praktiken leder till ökad öppenhet, stillhet, balans, och en kÀnsla av att vara mer nÀrvarande och levande. Vi rör oss och fokuserar pÄ de kÀnslor och förnimmelser vi kÀnner i kroppen. Genom detta sker förÀndringar av sig sjÀlvt. De delar som varit avstÀngda vÀcks upp, och de omrÄden som varit överaktiva, oftast vÄrt huvud och tankar, lugnas ner och balans skapas.

Klicka hÀr om du vill veta mer om Kum Nye

Vad kommer retreaten att ge mig?

 • Retreaten innehĂ„ller mycket praktik, sĂ„ du fĂ„r tillfĂ€lle att erfara vad Kum Nye har för effekt.
 • Du kommer att fĂ„ ta del av teori som bidrar till förstĂ„else för metoden.
 • Du lĂ€r dig övningar du kan fortsĂ€tta att praktisera hemma.

Kommentarer frÄn tidigare deltagare

En yoga som verkar djupt i sinne och kropp och löser upp blockeringar och du kÀnner dig hel och pigg nÀr du gjort nÄgra yogapositioner. Du fÄr en nÀrvaro som gör det lÀttare att meditera.

En bedĂ„rande kurs. Jag har gjort yoga och mediterat i mer Ă€n 35 Ă„r och Kum Nye gav en kompletterade och inspirerande kunskap, visdom och kĂ€rleksfullhet. VĂ€ckte ny nyfikenhet…Tack!

Tydlig lÀrare och vÀldigt behaglig och givande yoga. Den löste upp energiblockeringar i kroppen.

KÀnde inte till Kum Nye sedan tidigare och blev överraskad av hur effektivt det Àr.

Bra kurs som kombinerar rörelser varvad med meditation, det pÄverkade kroppen pÄ ett positivt sÀtt.

JÀttekunnig lÀrare som var bra pÄ att förklara och visa övningarna.

Yogan var vÀlgörande, helande och vitaliserande.

Mjuk metod för att slÀppa spÀnningar.

Praktisk information och hur du registrerar dig

Kursdatum: 14-16 maj
Veckodag: Fredag-Söndag
Tid: Fredag 19:00-21:00, Lördag 10:00-16:00, Söndag 10:00-16:00
SprÄk: Svenska
Plats: PÄ centret och online via Zoom. NÀr du köpt biljett fÄr du ett mail med lÀnken till Zoom-mötet.
Biljettpris: Minsta donation 1200 kr (hela helgen) OBS! Den hĂ€r kursen ingĂ„r inte i Mental Gym Card. I mĂ„n av plats gĂ„r det Ă€ven att delta enbart fredag kvĂ€ll, lördag eller söndag. Meddela oss per mail om du Ă€r intresserad av det, sĂ„ kontaktar vi dig efter sista anmĂ€lningsdatum och meddelar om plats finns. (Biljettpris enbart fredag 300 kr, enbart lördag eller söndag 700 kr.)
Sista anmÀlningsdag: 4 maj
AnmĂ€lan/köpa biljett: Du registrerar dig genom att köpa en biljett hĂ€r pĂ„ webbsidan, se “Tickets” nedan.

——————ENGLISH——————

Kum Nye is called yoga but is not similar to what we usually associate with yoga. Everyone can participate and you do not need to be trained to get something out of the practice. The movements move between soft, calm and very dynamic, and it’s not about doing them “right”.

The movements dissolves tension in body and mind, and an inner healing takes place. As we go deeper, we move towards stillness, meditation and contact with our inner knowledge.

This form of Kum Nye is designed by the Tibetan Lama Tarthang Tulku. When he began teaching in the West, he realized that the meditations he was teaching did not have the effect they were supposed to have. The students he met needed to first be more present in their bodies and feelings.

The practice leads to increased openness, tranquility, balance, and a sense of being more present and alive. We move and focus on the feelings and sensations in the body. Through this, changes happen  by themselves. We create balance by awakening the areas that have been inactive or dull and calming down overactive areas, such as our heads and thoughts. 

Want to know more about Kum Nye?  

What will I take away into my daily life?

 • The retreat contains a lot of practice, so you have the opportunity to really experience the effects of Kum Nye.
 • You will also learn about the theory behind the method.
 • You will learn exercises you can continue to practice at home.

Comments from previous participants

A yoga that works deep in mind and body and dissolves blockages and you feel whole and alert when you have done some yoga positions. You get a presence that makes it easier to meditate.

An adorable course. I have been doing yoga and meditating for more than 35 years and Kum Nye provided a complementary and inspiring knowledge, wisdom and love. It aroused new curiosity… Thank you!

Clear teacher and very pleasant and rewarding yoga. It dissolved energy blockages in the body.

I did not know about Kum Nye before and I was surprised by how effective it is.

A good course that combines movements and with meditation, it affected the body in a positive way.

Very knowledgeable teacher who was good at explaining and showing the exercises.

The yoga was beneficial, healing and revitalizing.

A soft method for releasing tension.

Practical information and how to register

Course dates: 14-16 May
Weekday: Friday-Sunday
Time: Friday 19:00-21:00, Saturday 10:00-16:00, Sunday 10:00-16:00
Language: Swedish
Location: At the centre and online via Zoom. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: Minimum donation 1200 SEK (full weekend) Note! This course is not included in the Mental Gym Card. Subject to availability, it is also possible to participate only on Friday evening, Saturday or Sunday. Send us an email to let us know if you are interested in this, and we will contact you after the last registration date and let you know if there is a place. (Ticket price 300 SEK for Friday, 700 SEK for Saturday or Sunday)
Last day of registration: 4 May
Registration/Buy ticket: You register by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Ticket Section Title

“Minimum donation” covers the costs of having the centre open and running our program. In addition to the minimum donation, if you wish to support the centre or other participants who cannot afford paying, you can donate a larger amount. It is a great opportunity to practice generosity and benefit others. We offer a 20 percent discount on the “minimum donation” to retired, unemployed, and students. To use this discount, please add the course to the cart, click on Checkout, and in the box “Coupon code” type in “discount20” . When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Price 1,200.00kr

How many tickets? -1 +

Total Price 1,200.00kr

Inquire before buy

Speakers for this event

 • Stig Albansson

  Stig Albansson

  Stig came in contact with Kum Nye Yoga during a course/retreat at Nyingma Institute in Berkeley, California 1996/97. Since 1998 he has led courses and retreats mainly in the Gothenburg area, and periodically also online. For the past five years, Stig studied with Arnaud Maitland, in Kum Nye Teacher Trainings level 1-4. Stig teaches our weekend retreat in Kum Nye Yoga 25-27 Sep.

  URL https://soulbeing.se/

X
X
X
X
X