Introduction to mindfulness and meditation: Free event

24aug18:0019:30Introduction to mindfulness and meditation: Free eventJoin us for a free introduction to mindfulness and meditation! Learn how you can change your brain and mind for more focus, relaxation and clarity using methods based in neuroscience and psychology.

Tid

(Måndag) 18:00 - 19:30(GMT+02:00)

Plats

Yeshin Norbu

Roslagsgatan 62

Information om evenemang

For English please see below

De flesta av oss vet idag att fysisk träning är otroligt viktigt för vårt välbefinnande, både fysiskt och psykologiskt. Det som inte är lika känt är att det går att träna hjärnan!

Forskning har visat att mindfulnessträning och meditation faktiskt förändrar hjärnan och stärker viktiga mentala egenskaper som fokus, medvetenhet och mental klarhet, men också medkänsla och glädje. Det minskar också stress, oro och splittrad uppmärksamhet, samt ger oss bättre kontroll över våra egna tankar och känslomässiga reaktioner.

För många kanske “meditation” låter flummigt och det finns många missuppfattningar. Men vad det handlar om är väl beprövade metoder för mindträning, precis som med fysisk träning kan vi stärka de positiva egenskaper vi vill ha mer av hos oss själva.

Under den här introduktionen förklarar vi vad mindfulness och meditation är, vad det finns för forskning som stödjer dem och hur man gör när man mediterar. Du kommer att få pröva på några enkla meditationsövningar och det finns tillfälle att ställa frågor. Vi presenterar också vårt program för den som är intresserad av att lära sig mer och göra meditation till en del av sin dagliga rutin. 

Vad kommer introduktionen att ge mig?

 • Vilka är effekterna av mindfulnessträning och meditation
 • Vad finns det för forskning som stödjer detta
 • Hur kan man göra meditation till en del av sin dagliga rutin
 • Prova på att meditera tillsammans med andra
 • Få en introduktion till metoder som skapar mer mentalt fokus, avslappning och klarhet
 • Introduktion till Yeshin Norbus program och kursutbud

Praktisk information och hur du registrerar dig

Datum: 24 aug
Veckodag: Måndag
Tid: 18:00-19:30
Språk: Svenska eller engelska beroende på deltagarna
Plats: På centret och online via Zoom. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Biljettpris: Valfri donation
Sista anmälningsdag: Samma dag, 5 minuter i 18:00
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan. 

——————ENGLISH——————

Most of us today know that physical exercise is incredibly important to our well-being, both physically and psychologically. What is not as well known is that it is possible to train the brain!

Research has shown that mindfulness training and meditation actually change the brain and strengthen important mental qualities such as focus, awareness and mental clarity, but also compassion and joy. It reduces stress, worry, and scattered attention, and gives us better control over our own thoughts and emotional reactions.

For many, ”meditation” may sound fuzzy and there are many misconceptions. But what it is all about are well-proven methods of mind training, just as with physical training we can strengthen the positive qualities we want more of ourselves.

During this introduction, we explain what mindfulness and meditation are, what research there is to support them, and how to meditate. You will get to try some simple meditation exercises and there is an opportunity to ask questions. We also present our program to anyone who is interested in learning more and integrating meditation as part of their daily routine.

What will I take away into my daily life?

 • What are the effects of mindfulness training and meditation
 • What kind of research supports it?
 • How to make meditation a part of your daily routine
 • Try meditation together with others
 • Get an introduction to methods that create more mental focus, relaxation and clarity
 • Introduction to Yeshin Norbu’s program and courses

Practical information and how to register

Date: 24 aug
Weekday: Monday
Time: 18:00-19:30
Language: Swedish or English depending on the participants
Location: At the centre and online via Zoom. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: Voluntary donation
Last day of registration: The same day, 5 minutes to 18:00
Registration/Buy ticket: You register by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Mer

Biljetter

This is a free event with the possibility to donate. Type “0” or a donation amount in "Price" box, add your donation amount and proceed to checkout. We thank you so much for your generosity. When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!

Talare på detta event

 • Martin Ström

  Martin Ström

  Martin is the Director of Yeshin Norbu. For almost 20 years he’s been on a mission to understand more about the mind, both from a western neuro scientific and an eastern contemplative perspective. Martin is a licensed CBT Psychologist and has practiced meditation for almost two decades. He is a graduate of the two-year program Foundation of Buddhist Thought. Martin teaches mindfulness in the corporate world as an accredited trainer of Corporate Based Mindfulness Training. He is also the co-author of three books: Fokus på jobbet, I’m Sorry You Were Saying and The Mind of The Leader.

  This semester Martin is leading our Foundations of Mindfulness courses and half day retreats, the lunch time drop-in mindfulness meditation (on Mondays and Fridays) and the introduction to mindfulness and meditation evenings.