Introduction to Buddhism: Free event

22sep18:0019:30Introduction to Buddhism: Free eventIn this introduction you will learn about the essence of Buddhism. Is Buddhism religion or science of mind?

Tid

(Torsdag) 18:00 - 19:30(GMT+02:00)

Information om evenemang

For English please see below

I denna introduktion får du lära dig om grunderna i buddhismen. Är buddhism en religion eller en vetenskap om sinnet? Vad är lycka? Vad är meningen med livet?

Utforska vad buddhismen säger om meningen med livet och vår sanna natur med Venerable Michael. Under två timmars introduktion får du lära dig om sinnet och dess potential. Vi kommer att utforska varför vi upplever störande känslor och annat lidande i livet. Finns det en väg ut? Buddhismen säger ”ja”! Genom att förändra hur vi uppfattar oss själva och omvärlden kan vi uppnå varaktig och stabil glädje och lycka. Förändring är möjlig på grund av att allting i världen, inklusive vårt eget sinne, är föränderligt. Vi kan uppnå obegränsad medkänsla och visdom.

Vi börjar och avslutar med korta meditationer och det kommer att finnas utrymme för frågor.

Läs mer om Buddhism drop-in

Praktisk information och hur du registrerar dig

Kursdatum: 22 september
Veckodag: Torsdag
Tid: 18:00-19:30
Språk: Engelska
Plats: På centret
Donation: Gratis event / frivillig donation
Sista anmälningsdag: Samma dag, 5 minuter i 18:00
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan. 

——————ENGLISH——————

Explore what Buddhism says about the meaning of life and our true nature with Venerable Michael. During the two hours introduction you will learn about the mind and it’s potential. We will explore why we experience disturbing emotions and other sufferings throughout life. Is there a way out? Buddhism says “yes”! The way to achieve everlasting happiness is through changing how we perceive ourselves and the world. Change is possible because of the impermanent nature of all phenomena including our mind. We can achieve limitless compassion and wisdom.

We will start and end with short meditations and there will be a Q&A session.

Read more about Buddhist drop-ins

Practical information and how to register

Course dates: 22 September
Weekday: Thursday
Time: 18:00-19:30
Language: English
Location: At the centre
Donation: Free / voluntary donation
Last day of registration: The same day, 5 minutes to 18:00
Registration/Buy ticket: You register for the course by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Mer

Biljetter

This is a free event with the possibility to donate. Type “0” or a donation amount in "Price" box, add your donation amount and proceed to checkout. We thank you so much for your generosity. When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!

Talare på detta event

  • Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael was born in London in 1966 to a Greek father and a Belgian mother. He was raised in Kopan Monastery in Nepal and has been a monk in the Tibetan Buddhist tradition since the age of 7. At age 13, he entered the Sera Jey Monastic University in South India where he spent the next 18 years studying Buddhist Philosophy. Since 1996, Ven Michael Yeshe has been invited to Buddhist centres in America, Singapore, Malaysia and Holland as a translator and teacher. For 11 years he was residing at the Tara Institute in Melbourne where he served as translator for Venerable Geshe Doga.

    Venerable Michael is a resident teacher at Yeshin Norbu since autumn 2020 and leads our Buddhist courses and retreats.