Green Tara Puja for Yeshin Norbu members and friends: Free event

21jan18:0019:30Green Tara Puja for Yeshin Norbu members and friends: Free eventYeshin Norbu is delighted to offer a Tara Puja to all members, board, and friends of Yeshin Norbu, and their families so that the year of 2021 brings prosperity, harmony, and success in all our endeavors.

Tid

(Fredag) 18:00 - 19:30(GMT-11:00)

Information om evenemang

For English please see below

Yeshin Norbu är glada att kunna erbjuda Tara Puja till alla medlemmar, vänner, styrelseledamöter och deras familjer så att år 2022 ger välstånd, harmoni och framgång i alla våra strävanden.

Pujas är sjungna bönecermonier som skapar positiv karma för de som deltar och de vi tillägnar. Om du kan inte delta, får du skicka ditt och andras namn för tillägnan. Länken till dedikationer.

I Tara Puja åkallar vi Tara, en kvinnlig Buddha, känd för att vara en källa till snabb hjälp i världsliga och spirituella frågor. Tara Puja tros bringa framgång i relationer, affärer och karriär samt skydda från negativitet, rädslor och hälsobesvär.

Läs mer om våra buddhistiska drop-in.

Praktisk information och hur du registrerar dig

Datum: 21 januari
Veckodag: Fredag
Tid: 18:00-19:30
Språk: Engelska
Plats: På centret och online via Zoom. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Donation: Frivilling donation
Sista anmälningsdag: Samma dag, 5 minuter i 18:00
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan.

——————ENGLISH——————

Yeshin Norbu is delighted to offer a Tara Puja to all members, board, and friends of Yeshin Norbu, and their families so that the year of 2022 brings prosperity, harmony, and success in all our endeavors.

Pujas are chanted prayer ceremonies which create positive karma for those who participate and whom we dedicate for. If you’re not able to participate in person, you can submit names of yourself and others for dedications. The link to dedications.

In Tara Puja we invoke Tara, a female Buddha, which is known to be the source of quick assistance in all temporal and spiritual matters. Tara Puja is believed to bring success in relationships, business, and career as well as protect from negativities, fears, health issues.

Read more about our Buddhist drop-in events.

Practical information and how to register

Dates: 21 January
Weekday: Friday
Time: 18:00-19:30
Language: English
Location: At the centre and online via Zoom. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Donation: Voluntary donation
Last day of registration: The same day, 5 minutes to 18:00
Registration/Buy ticket: You register by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Mer

Biljetter

If you wish to make a donation, please insert the amount in the box below and click on add to cart. When your registration is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you registered for the event and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!

Talare på detta event

  • Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael was born in London in 1966 to a Greek father and a Belgian mother. He was raised in Kopan Monastery in Nepal and has been a monk in the Tibetan Buddhist tradition since the age of 7. At age 13, he entered the Sera Jey Monastic University in South India where he spent the next 18 years studying Buddhist Philosophy. Since 1996, Ven Michael Yeshe has been invited to Buddhist centres in America, Singapore, Malaysia and Holland as a translator and teacher. For 11 years he was residing at the Tara Institute in Melbourne where he served as translator for Venerable Geshe Doga.

    Venerable Michael is a resident teacher at Yeshin Norbu since autumn 2020 and leads our Buddhist courses and retreats.

Relaterade händelser