Green Tara practice: Drop-in

17nov18:0019:30Green Tara practice: Drop-inGroup practice is a great way to enhance our enthusiasm for meditation, develop the habit of daily practice, and share the joy of being a part of the community of like-minded people.

Tid

(Fredag) 18:00 - 19:30

Information om evenemang

For English please see below

Vi gör Tara-praktik tillsammans, ledd av Venerable Michael Yeshe. Att praktisera tillsamman ger en känsla av tillhörighet och stärker vår intention. Det sägs att utöva ensam är att tända en gnista, medan att praktisera i grupp är som en flammande brasa. När vi praktiserar tillsammans för vi stöd av gruppen att göra vår utövning mer fokuserad, intensiv och djup. De goda effekterna av vår utövning sprider sig som ringar på vattnet, så låt oss bidra till fred i världen genom att utöva tillsammans!

I slutet på Green Tara praktiken dedikerar vi den positiva energin vi skapat genom att genomföra praktiken till välmåendet av alla levande varelser. Vi ber och dedikerar också för individer – för sjuka, bortgångna och för lycka och välgång i alla möjliga aktiviteter.

Du kan skicka dedikationer till [email protected]

Välkommen!

Läs mer om våra buddhistiska drop-in.

Praktisk information och hur du registrerar dig

Datum: 17 november
Veckodag: Fredag
Tid: 18:00-19:30
Språk: Engelska
Plats: På centret
Biljettpris: Minsta donation 50 kr.
Sista anmälningsdag: Samma dag, 5 minuter i 18:00
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan.

——————ENGLISH——————

We do Tara practice together, led by Venerable Michael Yeshe. Group practices create a sense of belonging and add strength to our intentions. It is said that a solitary practice is like a spark, while a group practice is like a raging fire. When we practice together we get support from the group to make our practice more focused, intensive, and deep. The positive effects of our practice spread like ripples on water, so let’s contribute to peace in the world by practicing together! 

In the end of the Green Tara Practice we dedicate the positive energy we have created by doing the practice to the well-being of all sentient beings. We pray and dedicate for individuals as well – for sick, dying, dead, and for success in activities.

You can send your dedications to [email protected]

Welcome! 

Read more about our Buddhist drop-in events.

Practical information and how to register

Dates: 17 November
Weekday: Friday
Time: 18:00-19:30
Language: English
Location: At the centre.
Ticket price: Minimum donation 50 SEK
Last day of registration: The same day, 5 minutes to 18:00
Registration/Buy ticket: You register by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Image courtesy of Digital Thangka

Mer

Biljetter

When your registration is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you made a donation and registered for the event and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Pris 50.00kr200.00kr

Beställ nu

Talare på detta event

  • Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael was born in London in 1966 to a Greek father and a Belgian mother. He was raised in Kopan Monastery in Nepal and has been a monk in the Tibetan Buddhist tradition since the age of 7. At age 13, he entered the Sera Jey Monastic University in South India where he spent the next 18 years studying Buddhist Philosophy. Since 1996, Ven Michael Yeshe has been invited to Buddhist centres in America, Singapore, Malaysia and Holland as a translator and teacher. For 11 years he was residing at the Tara Institute in Melbourne where he served as translator for Venerable Geshe Doga.

    Venerable Michael is a resident teacher at Yeshin Norbu since autumn 2020 and leads our Buddhist courses and retreats.