Detta är en upprepande händelse

Establishing a Daily Practice: 4 week course

07feb18:0020:00Establishing a Daily Practice: 4 week courseWelcome to module 7 of the Discovering Buddhism study program in which you will learn how to establish a daily practice

Tid

(Onsdag) 18:00 - 20:00(GMT+01:00)

Information om evenemang

For English please see below

Discovering Buddhism är ett tvåårigt program som består av 14 moduler som ger en solid introduktion till buddhistisk psykologi, filosofi och praktik. Om du är intresserad i att fördjupa dig i Buddhism är det här programmet för dig. Tyngdpunkten ligger på att allt material ska vara tillämpbart i dagliga livet och hjälpa oss utveckla mer glädje och lycka i livet. Varje modul består av flera sessioner med föredrag, guidade meditationer och en endagsretreat under ledning av vår lärare Venerable Michael. Deltagare kan välja att göra alla eller bara några av de 14 modulerna.

Modulen “Establishing a Daily Practice” är den sjunde modulen i vårt tvååriga Discovering Buddhism-program som startade i februari 2023. Du är välkommen att delta även om du inte har deltagit i tidigare moduler. 

I denna modul kommer vi att lära oss de verktyg vi behöver för att utveckla en framgångsrik daglig praktik. Vi använder Lama Zopa Rinpoches bok “A Daily Meditation Practice” som guide och lär oss om de beståndsdelar som krävs för att utveckla insikter i sinnet. Vi får insikt om hur vi gör varje handling meningsfull. 

Läs mer om programmet Discovering Buddhism

Kursdatum: 24 januari  – 14 februari
Veckodag: Onsdag
Tid: 18:00-20:00
Språk: Engelska
Plats: På centret och online via Zoom. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Donation: 600 kr
Sista anmälningsdag: 24 januari
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig på drop-in genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan.

——————ENGLISH——————

Discovering Buddhism is a two-year program comprising 14 modules that give a solid introduction to Buddhist psychology, philosophy, and practice. If you are interested in immersing yourself in Buddhism, this is the program for you. The emphasis is on all material being applicable in daily life and helping us develop more joy and happiness. Each module consists of several sessions with talks, guided meditations, and practice retreats led by our resident teacher Venerable Michael. 

“Establishing a Daily Practice” is the seventh module of the two-year Discovering Buddhism program that started in February 2023. Even if you haven’t studied previous modules, you are more than welcome to join this module.

In this module we will assemble the tools we need to develop a successful daily practice. Using Lama Zopa Rinpoche’s A Daily Meditation Practice as a guide, become familiar with the elements necessary to generate realizations in the mind. Receive some tips for making every action of the day meaningful.

Read more about the Discovering Buddhism program

Practical information and how to register

Course dates: 24 January – 14 February
Weekday: Wednesday
Time: 18:00-20:00
Language: English
Location: At the centre and online via Zoom. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Donation: 600 SEK
Last day of registration: 24 January
You register for the drop-in by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Mer

Biljetter

We offer a 20 percent discount on the “minimum donation” to retired, unemployed, and students. To use this discount, please add the course to the cart, click on Checkout, and in the box “Coupon code” type in “discount20” . When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!

Talare på detta event

  • Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael was born in London in 1966 to a Greek father and a Belgian mother. He was raised in Kopan Monastery in Nepal and has been a monk in the Tibetan Buddhist tradition since the age of 7. At age 13, he entered the Sera Jey Monastic University in South India where he spent the next 18 years studying Buddhist Philosophy. Since 1996, Ven Michael Yeshe has been invited to Buddhist centres in America, Singapore, Malaysia and Holland as a translator and teacher. For 11 years he was residing at the Tara Institute in Melbourne where he served as translator for Venerable Geshe Doga.

    Venerable Michael is a resident teacher at Yeshin Norbu since autumn 2020 and leads our Buddhist courses and retreats.