Death and Rebirth: One Day Retreat

30okt10:0016:00Death and Rebirth: One Day RetreatA day of focused meditation practices from the Discovering Buddhism module Death and Rebirth. Open to everyone!

Tid

(Lördag) 10:00 - 16:00(GMT+02:00)

Information om evenemang

For English please see below

Under denna retreat kommer vi att integrera meditationsövningar för att odla ett lugnt och fokuserat sinne med de analytiska meditationerna från Discovering Buddhism-modulen Death and Rebirth.

För deltagare i Discovering Buddhism-kursen ger retreaten en möjlighet att fördjupa det vi lärt oss under modulens gång. För de som inte gått den specifika Discovering Buddhism-modulen ger retreaten ett smakprov och en upplevelsebaserad introduktion till de specifika meditationstekniker som är kopplade till den pågående Discovering Buddhism modulen.

Modulen ‘Death and rebirth’, är den femte modulen i vårt tvååriga Discovering Buddhism-kurs som startade i februari 2021. I denna modul kommer vi att utforska hur buddhismen ser på döds- och återfödelseprocessen och hur denna påverkar hur vi väljer att leva våra liv. Vi kommer att reflektera över dödens innebörd samt hur buddhismen beskriver själva dödsprocessen. En grundpelare i buddhismens syn på döden är att vi, genom att acceptera döden som en reell del av varje människas liv, får lättare att göra våra liv så meningsfullt som möjligt. En annan grundpelare är att vi kan förbereda oss på vår död och att vi ganas genom att göra så.

Läs mer om programmet Discovering Buddhism

Kursdatum: 30 oktober
Veckodag: Lördag
Tid: 10:00-16:00
Språk: Engelska
Plats: På centret och online via Zoom. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Biljettpris: 500 kr
Sista anmälningsdag: 27 oktober
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig på drop-in genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan.

——————ENGLISH——————

During this retreat we will integrate meditation practices to cultivate a calm and focused mind with the analytical meditations from the Discovering Buddhism module Death and Rebirth.

For participants of the Discovering Buddhism course this provides an opportunity to both review and deepen the practices covered in the module. For other participants it provides an opportunity to have a very practical and experiential overview of and introduction to these practices.

The module ’Death and rebirth’, is the fifth module in our two-year Discovering Buddhism course which started in February 2021. In this module we will explore how Buddhism views the process of death and rebirth and how an understanding of death and rebirth impacts how we live our lives. We will reflect on the meaning of death and how Buddhism describes the death process itself. A cornerstone of Buddhism’s view of death is that by accepting death as a part of every human life, we will be able to better make our own lives meaningful. Another cornerstone is that we can prepare for our death and that we can benefit from doing so. Even if you have not studied previous modules in the Discovering Buddhism program, you are most welcome to participate in this module.

Read more about the Discovering Buddhism program

Practical information and how to register

Course dates: 30 oktober
Weekday: Saturday
Time: 10:00-16:00
Language: English
Location: At the centre and online via Zoom. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: 500 SEK
Last day of registration: 27 oktober
You register for the drop-in by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Mer

Biljetter

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!