Detta är en upprepande händelse

Death and Rebirth: 4 week course

06sep18:0020:00Death and Rebirth: 4 week courseWelcome to module 4 of the Discovering Buddhism study program in which you learn about death and rebirth

Tid

(Onsdag) 18:00 - 20:00(GMT+02:00)

Information om evenemang

For English please see below

Discovering Buddhism är ett tvåårigt program som består av 14 moduler som ger en solid introduktion till buddhistisk psykologi, filosofi och praktik. Om du är intresserad i att fördjupa dig i Buddhism är det här programmet för dig. Tyngdpunkten ligger på att allt material ska vara tillämpbart i dagliga livet och hjälpa oss utveckla mer glädje och lycka i livet. Varje modul består av flera sessioner med föredrag, guidade meditationer och en endagsretreat under ledning av vår lärare Venerable Michael. Deltagare kan välja att göra alla eller bara några av de 14 modulerna.
Modulen ‘Death and rebirth’, är den fjärde modulen i vårt tvååriga Discovering Buddhism-kurs som startade i februari 2023. I denna modul kommer vi att utforska hur buddhismen ser på döds- och återfödelseprocessen och hur denna påverkar hur vi väljer att leva våra liv. Vi kommer att reflektera över dödens innebörd samt hur buddhismen beskriver själva dödsprocessen. En grundpelare i buddhismens syn på döden är att vi, genom att acceptera döden som en reell del av varje människas liv, får lättare att göra våra liv så meningsfullt som möjligt. En annan grundpelare är att vi kan förbereda oss på vår död och att vi ganas genom att göra så. Även om du inte har studerat tidigare moduler inom Discovering Buddhism-prgrammet är du hjärtligt välkommen att delta i denna modul.

Läs mer om programmet Discovering Buddhism

Kursdatum: 6 september – 27 september
Veckodag: Onsdag
Tid: 18:00-20:00
Språk: Engelska
Plats: På centret och online via Zoom. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Biljettpris: 600 kr
Sista anmälningsdag: 5 september
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig på drop-in genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan.

——————ENGLISH——————

Discovering Buddhism is a two-year program comprising 14 modules that give a solid introduction to Buddhist psychology, philosophy, and practice. If you are interested in immersing yourself in Buddhism, this is the program for you. The emphasis is on all material being applicable in daily life and helping us develop more joy and happiness. Each module consists of several sessions with talks, guided meditations, and practice retreats led by our resident teacher Venerable Michael.
The module ’Death and rebirth’, is the fourth module in our two-year Discovering Buddhism course which started in February 2023. In this module we will explore how Buddhism views the process of death and rebirth and how an understanding of death and rebirth impacts how we live our lives. We will reflect on the meaning of death and how Buddhism describes the death process itself. A cornerstone of Buddhism’s view of death is that by accepting death as a part of every human life, we will be able to better make our own lives meaningful. Another cornerstone is that we can prepare for our death and that we can benefit from doing so. Even if you have not studied previous modules in the Discovering Buddhism program, you are most welcome to participate in this module.

Read more about the Discovering Buddhism program

Practical information and how to register

Course dates: 6 September – 27 September
Weekday: Wednesday
Time: 18:00-20:00
Language: English
Location: At the centre and online via Zoom. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: 600 SEK
Last day of registration: 5 september
You register for the drop-in by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Mer

Biljetter

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!

Talare på detta event

  • Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael Yeshe

    Venerable Michael was born in London in 1966 to a Greek father and a Belgian mother. He was raised in Kopan Monastery in Nepal and has been a monk in the Tibetan Buddhist tradition since the age of 7. At age 13, he entered the Sera Jey Monastic University in South India where he spent the next 18 years studying Buddhist Philosophy. Since 1996, Ven Michael Yeshe has been invited to Buddhist centres in America, Singapore, Malaysia and Holland as a translator and teacher. For 11 years he was residing at the Tara Institute in Melbourne where he served as translator for Venerable Geshe Doga.

    Venerable Michael is a resident teacher at Yeshin Norbu since autumn 2020 and leads our Buddhist courses and retreats.