april, 2021

26apr18:0019:30Bookcircle “Our only home”: 4 week course Taking care of our planet is to look after our own home

Time

(Monday) 18:00 - 19:30

Location

Yeshin Norbu

Roslagsgatan 62

more

Event Details

For English please see below

Hot mot vår miljö äventyrar vår överlevnad. Den vackra blåa planeten är vårt enda hem. Den ger oss en livsmiljö för unika och olika varelser. Att ta hand om planeten innebär att vi ser efter vårt hem.” Detta är Dalai Lamas ord i en ny bok som fokuserar på hur vi förhåller oss till det kritiska och existentiella hot som klimatförändringar och degradering av miljön representerar. Det här är en etisk kris med fokus på våra inre värden. Vad kan och måste vi göra som individer och tillsammans för att agera och ta vårt ansvar? Den här boken är obligatorisk läsning för jordens alla invånare. Dalai Lama drar slutsatsen ”vi behöver miljöetik som fokuserar på handling och medkänsla för alla.”

Läs mer om våra bokcirklar

Praktisk information och hur du registrerar dig

Kursdatum: 26 april-17 maj (Kurstillfällen: 26 april, 3 maj, 10 maj, 17 maj)
Veckodag: Måndag
Tid: 18:00-19:30
Språk: Svenska eller engelska beroende på deltagarna
Plats: Online via Zoom. När du köpt biljett får du ett mail med länken till Zoom-mötet.
Biljettpris: Minsta donation 520 kr (boken är inkluderad i priset; om du har Mental Gym card, betalar du 107 kr för boken)
Sista anmälningsdag: 22 april
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan.

——————ENGLISH——————

Threats to our environment imperil our very survival. This beautiful blue planet is our only home. It provides a habitat for unique and diverse communities. Taking care of our planet is to look after our own home.” These are the words of Dalai Lama in a new book, which focuses on how to deal with the critical and existential threat of climate change and environmental degradation. This is a crisis of ethics-our inner values. What can and must we do as individuals and collectively to act and take our responsibility? This book is compulsory reading for everyone on this earth. Dalai Lama concludes, “we need environmental ethics that focus on action and compassion for all.”

Read more about our book circles

Practical information and how to register

Course dates: 26 april-11 maj (Sessions: 26 April, 3 May, 10 May, 17 May)
Weekday: Mondays
Time: 18:00-19:30
Language: Swedish or English depending on the participants
Location: Online via Zoom. When you have purchased a ticket you will receive an email with the link to the Zoom meeting.
Ticket price: Minimum donation 520 SEK (the book price is included; if you have Mental Gym card, you pay 107 kr for the book)
Last day of registration: 22 April
Registration/Buy ticket: You register for by purchasing a ticket here on the website, see “Tickets” below.

Ticket Section Title

“Minimum donation” covers the costs of having the centre open and running our program. In addition to the minimum donation, if you wish to support the centre or other participants who cannot afford paying, you can donate a larger amount. It is a great opportunity to practice generosity and benefit others. We offer a 20 percent discount on the “minimum donation” to retired, unemployed, and students. To use this discount, please add the course to the cart, click on Checkout, and in the box “Coupon code” type in “discount20” . When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Price Minimum Price is 520.00kr kr

How many tickets? -1 +

Total Price 520.00kr

Inquire before buy

Speakers for this event

  • Per Bertilsson

    Per Bertilsson

    Per has had a long international career working for UN-agencies and other international organizations on developmental issues focusing on environmental and natural resources management and social development. He has lived and worked in many countries in Asia, Africa and Latin America for close to 30 years. In parallel with his professional career, Per has been a student of Buddhism and Buddhist history and art. He has a particular interest in the historical evolution of Buddhism. Per is committed to promoting secular ethics as an essential part of addressing the challenges of today’s society. Per leads our book circles and is the chairman of the board of Yeshin Norbu Non-profit organization.

X
X
X
X
X