Kombinerat årsmöte 2021 och medlemsmöte

21mar14:0016:00Kombinerat årsmöte 2021 och medlemsmöte

Tid

(Söndag) 14:00 - 16:00(GMT+01:00)

Plats

Yeshin Norbu

Roslagsgatan 62

Information om evenemang

Alla Yeshin Norbus medlemmar är varmt välkomna till årsmötet 2021 som kombinerar med vårens medlemsmöte!

Inte medlem? Klicka här för att ta reda på hur du blir medlem.

Agendan ser ut så här:

 • Årsmötets öppnande
 • Motivation och tillflykt 
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av Ordförande och Sekreterare för mötet
 • Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 • Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av dagordning för mötet.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse 
 • Styrelsens ekonomiska rapport 
 • Revisorernas berättelse 
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande 
 • Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 
 • Val revisor och suppleanter
 • Val av valberedningen och suppleanter 
 • Styrelsens förslag (t. Ex. ändring av stadgarna)
 • Inkomna motioner
 • Övrigt:
 • Medlemmarsfora – vi diskuterar hur vi kan utveckla Yeshin Norbu
 • Årsmötets avslutande 
 • Tillägnan 

Praktisk information och hur du registrerar dig

Datum: 21 mars
Veckodag: Söndag 
Tid: 14:00-16:00
Språk: Svenska eller engelska beroende på deltagarna
Plats: Online. När du registrerar dig, får du en länk till Google Meets.
Biljettpris: Frivillig donation
Sista anmälningsdag: 18 mars
Anmälan/köpa biljett: Du registrerar dig genom att köpa en biljett här på webbsidan, se “Tickets” nedan. 

Mer

Biljetter

This is a free event with the possibility to donate. Type “0” or a donation amount in "Price" box, add your donation amount and proceed to checkout. We thank you so much for your generosity. When your order is completed, you will receive a confirmation email. Look in the junk mail folder if you purchased a ticket and haven’t received a confirmation email. Consider adding [email protected] to your safe senders’ list to be able to receive tickets and confirmation in your inbox.

Biljetter är inte tillgängliga för försäljning längre för detta event!