Yin yoga with mental strategies: drop-in

Yin yoga with mental strategies: drop-in

For English please see below I yin yogan arbetar vi med bindväven eller med fascian, det nätverk utan början eller slut som omsluter i princip allt i kroppen från muskler och skelett, till organ och celler. För att komma åt bindväven behöver vi stanna länge i varje...
The Gradual Path to Awakening – Summer retreat

The Gradual Path to Awakening – Summer retreat

A spacious and healing meditation retreat north of Stockholm in beautiful nature close to a big river. “Dwelling deep within our heart, and within the hearts of all beings without exception, is an inexhaustible source of love and wisdom. And the ultimate purpose of...
Yin Yoga med Mentala Strategier

Yin Yoga med Mentala Strategier

Vi kommer under kursen på åtta veckor att fokusera på mentala strategier, alla kopplade till den buddhistiska traditionen, en vid varje tillfälle. De mentala strategierna är närvaro, acceptans, vänlighet, tålamod, ickedömande, glädje, släppa taget Det innebär att vi...
Yin yoga with mental strategies: drop-in

Yin yoga med mentala strategier Drop-in

We lead this course online and in person at the centre. For online meetings we use the tool called Zoom.  When you have bought your ticket, you will receive an email with the link to the Zoom meeting for this course.   Yin är en långsam typ av yoga som innefattar...