DROP-IN MEDITATIONS

SUSTAIN AND DEEPEN YOUR PRACTICE

Develop more relaxation, focus and insight with daily meditation sessions, beginner’s welcome

(For English, see further below)

 

Drop-in-meditation på Yeshe Norbu

Känner du dig stundtals stressad, orolig eller splittrad? Hjärnforskning har visat att mindfulness och meditation kan hjälpa oss få mer fokus, bli mer avslappnade och skapa mer mental klarhet. 

Genom våra drop-in-meditationer kan du göra meditation till en del av din dagliga rutin. Även korta meditationer hjälper dig att slappna av och återfå fokus. 

När?

Vi erbjuder drop-in meditationer vid lunch 12:00-12:30 måndag till fredag, samt varje tisdag 18:00-19:00. Mer detaljer nedan.

Var?

Vi erbjuder meditationerna på plats och online (via Zoom).

För vem?

Alla är välkomna, oavsett tidigare erfarenhet av meditation och mindfulness. Om det kommer nybörjare anpassar vi oss efter detta. För mer erfarna är det en fin möjlighet att upprätthålla en regelbunden meditationspraktik.

Drop-in meditationer vid lunch 12:00-12:30, måndag till fredag.

Istället för att tänka på eller prata om jobbet på lunchen, ta en paus för att återställa energi, balans och fokus.

Drop-in meditationer på tisdagar 18:00-19:00

Vi leder tre meditationer på 15-20 minuter vardera, tagna från vårt MSC Meditation Program. Efter meditationen kan du ta en fika, hänga och ha intressanta diskussioner.

Meditationerna leds på svenska eller engelska beroende på vilka som deltar.

Du köper en biljett och anmäler dig nedan. Om du vill ha fri tillgång till alla våra kurser och meditationer, kolla in vårt Mental Gym Card.

**** ENGLISH ***

Drop-in-meditation at Yeshe Norbu

Do you sometimes feel stressed, worried or distracted? Brain research has shown that mindfulness and meditation can help us develop more focus, become more relaxed and create greater mental clarity. 

Join our drop-in meditations to make meditation part of your daily routine. Even short meditations help you relax and regain focus.

When?

We offer drop-in meditations at lunchtime 12:00-12:30 Monday through Friday, and every Tuesday evening at 18:00-19:00. More details below.

Where?

We offer the meditations at the center and online (via Zoom).

Who can join?

Everyone is welcome, regardless of previous experience of meditation and mindfulness. If there are beginners we adapt to this. For those who are more experienced this is a great opportunity to sustain a regular meditation practice. 

Drop-in meditations at lunchtime 12:00-12:30, Monday through Friday.

Instead of thinking or talking about work during lunch, take a break to restore energi, balance, and focus.

Drop-in meditations on Tuesdays 18:00-19:00

We lead three guided meditations of 15-20 minutes each, taken from our MSC Meditation Program. After the meditations you can have a fika, hang out and join interesting discussions.

The meditations are guided in Swedish or English depending on the people attending.

Buy your ticket and sign up below. If you want free access to all our courses and meditations, please consider our Mental Gym Card.

Juli

Inga händelser