Donationer

 Yeshin norbu höstinsamling

Yeshin Norbu är en ideell förening där all dess innehåll och kvalité är helt beroende av besökare, medlemmars och enskilda donatorers stöd.

Pandemin har som för många varit en utmaning också för oss, vilket bidragit till att vi inte riktigt befinner oss i den stabila ekonomiska position skulle ha önskat. Av denna anledning genomför vi nu ett första i raden fundraising events som går av stapeln den 16 oktober 2022 och slutar 31/12 – 2022. Inkomsterna från denna fundraising går framförallt mot vår vördade residenta lärares uppehälle, till att utveckla och bredda vårt program samt underhåll av vår fina lokal.

Lyckas vi under ovanstående tid att samla in 100 000 kr har vi också glädjen att informera att en privat donator informerat att han kan tänka sig att donera samma belopp. Klarar vi det har vi kommit en bra bit på vägen!

Du kan göra donation genom att klicka på

Yeshin Norbu Höstinsamling på Donorbox

 Vi tackar ödmjukast för ert stöd i detta!

buddhistisk dana

Sedan i våras är Yeshin Norbu också medlem i den Svenska Buddhistiska Gemenskapen och därigenom kan alla som har intresse nu ges möjlighet att stötta vårt center genom att skänka Buddhistisk Dana genom Skattsedeln.

Tidigare var det endast Svenska kyrkan som kunde få hjälp av staten med kyrkoskatten till sin verksamhet. Idag kan även andra registrerade trossamfund få hjälp av staten, och på så vis bidra till en stabilare ekonomi för centret. 
Buddhistisk dana via skattsedeln är en frivillig avgift genom skatten (0.7 % av den beskattningsbara inkomsten) för de personer som vill stödja sin buddhistiska förening. 

Här kan du få mer information samt lämna digital anmälan till buddhistisk dana, du signerar med ditt Bank-ID: 

Sista anmälningsdag för den som vill stödja sin Buddhistiska förening på detta vis, inkomståret 2023, är den 31 oktober i år. 

Har du inte Bank ID, går det också anmäla sig manuellt på centret.
Hör av er till oss på [email protected] eller prata med oss på centret om ni har fler frågor kring detta.  

Hjälp centret

 

Yeshin Norbu är en ideell organisation och vi är beroende av donationer för att kunna erbjuda våra aktiviteter till låg kostnad för alla. Vår filosofi är alla ge vad de kan och ta vad de behöver. Kort och gott, om nån med mer pengar donerar, så kan någon med mindre pengar delta.

Gåvor till centret

Centret är en ideell organisation och beroende av gåvor från medlemmar och besökare. Alla bidrag, stora eller små, är viktiga och välkomna!

tillägnan

När vi gör Buddhistiska övningar tillsamans så slutar vi alltid med att tillägna den positiva energin som skapats. Om det finns någon, som en vän eller släkting som har det svårt och du vill att vi ska tillägna till dem, så kan du fylla i ett önskemål om detta här: 

Grön Tara Praktik utförs två gånger per termin

Medicine Buddha Praktik utförs två gånger per termin

Årlig Grön Tara Puja utförs i början av varje år (se schemat)

Om du vill, kan du ge en donation som offergåva 

Donera för tillägnan

Centret är en ideell organisation och beroende av gåvor från medlemmar och besökare. Alla bidrag, stora eller små, är viktiga och välkomna!