buddhistisk dana

Sedan i våras är Yeshin Norbu också medlem i den Svenska Buddhistiska Gemenskapen och därigenom kan alla som har intresse nu ges möjlighet att stötta vårt center genom att skänka Buddhistisk Dana genom Skattsedeln.

Tidigare var det endast Svenska kyrkan som kunde få hjälp av staten med kyrkoskatten till sin verksamhet. Idag kan även andra registrerade trossamfund få hjälp av staten, och på så vis bidra till en stabilare ekonomi för centret. 
Buddhistisk dana via skattsedeln är en frivillig avgift genom skatten (0.7 % av den beskattningsbara inkomsten) för de personer som vill stödja sin buddhistiska förening. 

Här kan du få mer information samt lämna digital anmälan till buddhistisk dana, du signerar med ditt Bank-ID. Välj nr. 16 ”Yeshin Norbu”. 

Sista anmälningsdag för den som vill stödja sin Buddhistiska förening på detta vis, inkomståret 2023, är den 31 oktober i år. 

Har du inte Bank ID, går det också anmäla sig manuellt på centret.
Hör av er till oss på [email protected] eller prata med oss på centret om ni har fler frågor kring detta.