intressanta diskussioner om engagerande ämnen

bokcirklar

I våra bokcirklar diskuterar vi begrepp som sekulär etik och mänskliga värderingar för att se hur vi kan tillämpa dem i våra egna liv och främja dem i samhället i stort.

Dalai Lama, vars böcker vi använder, tror mycket starkt på att etik är något som är oberoende av religiös tro eller dogma. Grundläggande mänskliga värden är universella och viktigare i dagens värld än kanske någonsin tidigare.

Konceptet sekulär, eller universell, etik står för grundläggande mänskliga värden som alla religioner, såväl som humanismen, respekterar. I dagens komplexa och sammankopplade värld finns det ett behov att se bortom de traditionella religionerna och anamma och applicera en gemensam värdegrund- etik.

Tillämpning av sekulär etik tar upp många av de utmaningar som samhället och vi som individer står inför idag. Den innehåller värdefull och evig visdom och vägledning som gör våra liv bättre.

Vad kommer kursen att ge mig?

  • Förståelse av en gemensam sekulär värdegrund -etik som alla kan anamma. 
  • Hur denna värdegrund kan appliceras i våra egna liv och bidra till att lösa problem i dagens komplexa samhälle.
  • Tillfälle att utbyta perspektiv med andra deltagare i bokcirkeln och lära av varandra.

Kommentarer från tidigare deltagare 

Att prata om etik och de globala utmaningar vi står inför samt att diskutera hur man kan tänka är utvecklande. 

Det har varit inspirerande att undersöka och förstå olika infallsvinklar ur boken i en liten grupp.

Mycket kunnig lärare och det är fina samtal om existentiella frågor.

Kursledaren är väl förberedd och kunnig, öppen för allas synpunkter.

Väldigt inspirerande att diskutera de olika frågorna i boken och att få nya infallsvinklar genom de andra deltagarnas personliga erfarenheter. 

Kommande bokcirklar

Juli

Inga händelser

Augusti

Inga händelser

september

Inga händelser

Oktober

Inga händelser

November

Inga händelser