Yeshin Norbu
Ideell förening

 

Välkommen som medlem

Påverka föreningens framtid

Om du vill stödja centret och vara del av att påverka centrets framtida utveckling kan du bli medlem i den ideella föreningen Yeshin Norbu.

Varför bli medlem?

  • Du känner dig inspirerad av Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche och Lama Yeshe och vill bidra till att skapa en mer medkännande och fridfull värld i linje med deras vision.
  • Du vill påverka hur Yeshin Norbu utvecklas. Yeshin Norbu styrs av sina medlemmar och därför är ditt bidrag väldigt viktigt.
  • Delta i medlemsaktiviteter och skapa samvaro och samarbete. Grunden för ett framgångsrikt center är att medlemmarna knyter vänskapsband med varandra. 
  • Du är medveten om att alla ideella föreningar är helt beroende av sina medlemmar för att fungera, växa och lyckas.

Medlemskapet är 250 kr/år. Medlemmar kallas till årsmöte varje år. Föreningens stadgar finns tillgängliga på både Engelska och Svenska.

Yeshin Norbu Meditationscenter ägs och drivs av den ideella föreningen Yeshin Norbu, org nr 802512-5629. Vi är affilierade med FPMT (Foundation of the Preservation of the Mahayana Tradition).

Notera också att medlemskap i den ideella föreningen är skilt från vårt Mental Gym-kort.  Ingen speciell trosuppfattning, livsåskådning eller politisk inriktning krävs för att delta i som ges på centret.

Att vi är affilierade med FPMT innebär att centret följer de råd som Lama Zopa Rinpoche ger och Dalai Lamas vägledning. Det betyder att centret använder FPMT:s utbildningsprogram och -material, som utgår från Lama Yeshe och Lama Zopa Rinpoches tradition.