Information från föreningens årsmöte 2020.

Mötesprotokoll